Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Inžinierska geodézia

Prípravný kurz pre autorizovaných geodetov a kartografov

 

Termín:          4Q / 2020

Miesto:           Stavebná fakulta STU Bratislava, blok B, 3. posch., miestnosť B319

8:00 – 8:20

Prezentácia, káva občerstvenie

8:20 – 8:30

Otvorenie

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

8:30 – 10:00

Uplatňovanie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností v oblasti stavebníctva a priemyslu

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

10:00 – 11:15

Mapové a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k výstavbe objektov, usporiadanie právnych vzťahov

doc. Ing. P. Kyrinovič, PhD.

11:15 – 11:30

Prestávka, káva, občerstvenie

 

11:30 – 13:00

Vytyčovanie stavebných objektov

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

13:00 – 14:00

Obed

 

14:00 – 15:30

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov. Analýza meraní posunov

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

15:30 – 17:00

Vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov

doc. Ing. J. Erdélyi, PhD.

17:00 – 17:10

Záver

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.