Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Inžinierska geodézia

Prípravný kurz pre autorizovaných geodetov a kartografov

 

Termín:          26.11.2020 (štvrtok)

Miesto:           online seminár (prihlasovacie údaje budú účastníkom zaslané emailom)

8:00 – 8:20

Prezentácia, káva občerstvenie

8:20 – 8:30

Otvorenie

8:30 – 9:45

Uplatňovanie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností v oblasti inžinierskej geodézie.

Ing. Š. Lukáč

9:45 – 10:45

Vybrané state z KN.

doc. Ing. Ľ. Hudecová, PhD.

10:45 – 11:00

Prestávka, káva, občerstvenie

11:00 – 12:15

Vytyčovanie stavebných objektov

 prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

12:15 – 13:00

Mapové a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov.

doc. Ing. P. Kyrinovič, PhD.

13:00 – 14:00

Obed

 

14:00 – 15:15

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov. Analýza a interpretácia posunov.

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

15:15 – 15:30

Prestávka, káva, občerstvenie

15:30 – 16:45

Vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov

doc. Ing. J. Erdélyi, PhD.

16:45 – 17:00

Záver