Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Inžinierska geodézia

Prípravný kurz pre autorizovaných geodetov a kartografov

 

Termín:          12. 09. 2017

Miesto:           Stavebná fakulta STU Bratislava, blok B, 3. posch., miestnosť B319

8:30 – 10:00

Uplatnenie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností v oblasti inžinierskej geodézie

Ing. Š. Lukáč

10:00 – 11:15

Mapové a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k výstavbe objektov, usporiadanie právnych vzťahov

Ing. P. Kyrinovič, PhD.

11:15 – 11:30

Prestávka, káva, občerstvenie

 

11:30 – 13:00

Vytyčovanie stavebných objektov.

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

13:00 – 14:00

Obed

 

14:00 – 15:30

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov. Analýza meraní posunov

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

15:30 – 17:00

Vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

17:00 – 17:10

Záver

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.