Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Ján Erdélyi, PhD.

doc. Ing. Ján ERDÉLYI, PhD.

 jan.erdelyi@stuba.sk

 +421-2-59274-390

 A310A

VÝUČBA

Inžinierska geodézia I., Inžinierska geodézia II., Geodézia v priemysle, Geodézia v podzemných priestoroch, Surveying in Civil Engineering, Geodézia (geodézia v stavebníctve)

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Inžinierska a priemyselná geodézia, Automatizované meracie systémy, Terestrické laserové skenovanie, BIM

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2018

doc. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

2013

PhD. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma diz. práce: Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov využitím TLS
školiteľ: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

2009

Ing. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma dipl. práce: Tvorba priestorových modelov z údajov získaných laserovými skenermi
vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

 

PRAX

09/2013-doteraz

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent pre študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

12/2011-08/2013

Pracovník pre vedecko – výskumnú činnosť
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia - ITMS 26240120004, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb – ITMS 26240220072, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Monitorovanie mostných konštrukcií opakovanými dynamickými experimentami – APVV-0236-12.

Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov – VEGA 1/0706/09.

Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch – VEGA 1/0445/13.

Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education  - 2012-1-GR1-ERA10-10609, Program celoživotného vzdelávania, Erasmus Intensive Programmes.

Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes - 10/0242-E/4005, Program celoživotného vzdelávania, Erasmus Intensive Programmes.

Členstvá

International Federation of Surveyors – FIG
Comission 10 – Construction Economics and Management
Working Group 10.2 - Building lnformation Modelling

BIM asociácia Slovensko

Jazyky

Maďarský (CEF C2), Anglický (CEF B2), Nemecký (CEF A2)