Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Róbert Geisse, PhD.

Ing. Róbert GEISSE, PhD.

 robert.geisse@stuba.sk

 +421-2-59274-529

 A316

VÝUČBA

Pozemkové úpravy 1 – prednáška a cvičenia, Environmentálne modelovanie a hodnotenie krajiny – prednášky a cvičenia, Pozemkové úpravy (zameranie krajinárstvo a krajinné plánovanie) – prednášky a cvičenia, Kataster nehnuteľností 2 – cvičiaci, výučba v teréne z katastrálneho mapovania – vedúci skupiny, výučba v teréne z katastra nehnuteľností a pozemkových úprav – vedúci sústredenia

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Pozemkové úpravy, kataster nehnuteľností, krajinné plánovanie

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2003

PhD. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra mapovania a pozemkových úprav, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma diz. práce: Digitálny model poľnohospodárskej krajiny z hľadiska pozemkových úprav
školiteľ: doc. Ing. Milan Hájek, PhD.

1996

Ing. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra mapovania a pozemkových úprav, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma dipl. práce: Digitálne metódy v spracovaní technickej časti projektov pozemkových úprav
vedúci: doc. Ing. Irena Mitášová, PhD.

 

PRAX

2015-doteraz

Odborný asistent a tajomník katedry
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

1996-2014 

Odborný asistent a tajomník katedry
Katedra mapovania a pozemkových úprav, Stavebná fakulta STU v Bratislave

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

VEGA 1/4364/07 Model spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemných úprav (2007-2009) - vedúci projektu

VEGA 1/0213/03 Nový model poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemkového vlastníctva a užívania (2003-2005)

VEGA 1/6300/1999 Modelovanie v procese projektovania pozemkových úprav (1999-2001)

VEGA 1/5062/1998 Geoinformačný model poľnohospodárskeho regiónu (1998-2000)

Členstvá

Člen, komory geodetov a kartografov (od roku 2014)

Člen redakčnej rady časopisu Geodetický a kartografický obzor (od roku 2017)

Iné 

Autorizovaný geodet a kartograf (od roku 2014)