Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Pavol Kajánek

Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD.

 pavol.kajanek@stuba.sk

 +421-2-59274-391

 A305

VÝUČBA

Geodézia v stavebníctve - cvičenia

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Navigácia vo vnútorných priestoroch, spracovanie signálu, inerciálne meracie systémy, lokalizácia s využitím ultrazvukovej technológie

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2013

Ing. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma dipl. práce: Monitorovanie dynamických pretvorení  Mosta
SNP cez Dunaj v Bratislave
vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD.

 

PRAX

2013-doteraz

Doktorand
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

VEGA 1/0445/13, Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch (2013 - 2015)

ITMS 26240220072, Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (2011-2015)