Prejsť na obsah
Centrum informačných technológií

Ing. Pavol Giertli
Radlinského 11, blok B, 2. a 3. posch., 810 05 Bratislava
Vedúci: Ing. Pavol Giertli
Tel.: 02/32 888 319
E-mail: pavol.giertli@stuba.sk
 

V Centre informačných technológií (CIT) SvF STU je pre podporu výučby v prevádzke päť počítačových učební a plotrovacie pracovisko PAKS. Všetky osobné počítače v učebniach sú pripojené prostredníctvom počítačovej siete fakulty k Internetu. Učebne sú počas semestra pre výučbu v prevádzke 12 – 14 hodín denne. V čase mimo výučby sú učebne prístupné študentom fakulty pre individuálnu prácu na PC, resp. pre využívanie sieťových služieb včítane neobmedzeného prístupu do Internetu. Inštalovaný software (aplikačný software – AutoCAD, Microstation, MathCad, Ansys, Matlab, atď., kancelársky software MS Office) je v prostredí MS Windows. CIT zabezpečuje tiež pripojenie do siete EDUROAM cez wifi v priestoroch fakulty.

Pre zabezpečenie požiadaviek študentov, pedagógov a ostatných pracovníkov SvF na sieťové služby (e-mail, WWW, FTP, atď.) je ako vyhovujúce a finančne relatívne lacné riešenie zvolená platforma GNU/LINUX, Free BSD. V súčasnosti je v prevádzke niekoľko systémov na tejto platforme a sú k dispozícii študentom, pedagógom aj ostatným zamestnancom fakulty nepretržite 24 hodín denne. WWW-server Stavebnej fakulty STU (www.svf.stuba.sk) je v prevádzke nepretržite a uverejnené informácie sú priebežne aktualizované.
V súčasnosti majú študenti fakulty možnosť využívať sieťové služby aj na pôde študentských domovov. V rokoch 2000 a 2001 bolo s prispením fakulty realizované pripojenie internátnych sietí ŠDaJ Dobrovičova a ŠDaJ J. Hronca k Internetu.
Konzultačná činnosť je zamestnancom a študentom poskytovaná denne odbornými pracovníkmi CIT.

 

 
Kiosky PAKS Počítačova učebňa