Prejsť na obsah
Centrum informačných technológií

Vedúci: Pavol Giertli, Ing. (kl. 319) pavol.giertli@stuba.sk
Zástupca vedúceho: Martin Haburaj, Ing. (kl. 716) martin.haburaj@stuba.sk
Hospodárka: Ľudmila Mičuneková (kl. 511) ludmila.micunekova@stuba.sk

Technické oddelenie technicke.svf@stuba.sk:

Andrej Baláž (kl. 303) andrej.balaz@stuba.sk
Michal Minár (kl. 303) michal.minar@stuba.sk
Peter Gaál, Ing. (kl. 714) peter.gaal@stuba.sk
Alexander Molnár, Ing. (kl. 313) alexander.molnar@stuba.sk

Systémové oddelenie systemove.svf@stuba.sk:

Igor Antoniaci, Ing. (kl. 721) igor.antoniaci@stuba.sk
Peter Filka (kl. 512) peter.filka@stuba.sk
Martin Haburaj, Ing. (kl. 716) martin.haburaj@stuba.sk
Erik Szlaur, Ing. (kl. 715) erik.szlaur@stuba.sk
Peter Šedivý, Ing. (kl. 715) pese@svf.stuba.sk
Jana Tarová, Mgr. (kl.512) jana.tarova@stuba.sk
Martin Zicháček, Bc. (kl. 715) martin.zichacek@stuba.sk

Prevádzka počítačových učební:

Peter Meľuch (kl. 656) peter.meluch@stuba.sk
Pavol Fekete (kl. 656) pavol.fekete@stuba.sk
Rastislav Horváth (kl. 656) rastislav.horvath@stuba.sk


Kabinet didaktickej techniky didakticke.svf@stuba.sk:

Michal Lapin (kl. 514) michal.lapin@stuba.sk
Martin Šereš (kl. 514) martin.seres@stuba.sk