Prejsť na obsah
Centrum informačných technológií

Vážené kolegyne, kolegovia,

V nadväznosti na súčasnú situáciu ohľadom COVID-19 a obmedzeniam, ktoré vyplývajú z príkazu dekana číslo 3/2020 z dňa 23.03.2020m na tomto mieste poskytneme informácie, ktoré by vám mohli uľahčiť prácu z domu a zabezpečiť prístup k jednotlivým agendám.

Návod na používanie aplikácií pre zamestnancov Stavebnej fakulty STU.

CIT zabezpečuje pre zamestnancov i pomoc na diaľku

Ing. Pavol Giertli


Cenník k Rámcovej dohode č. Z20217795_Z - Originálne tonery, atramentové náplne, pásky a náhradné diely do tlačiarní a kopírovacích strojov_2021/2022

Vysúťažený dodávateľ spoločnosť CLEAN TONERY, s.r.o. nám v zmysle
predloženého cenového rozpisu (cenník) poskytuje vedomú pevnú zľavu oproti
pôvodne vysúťaženej celkovej cene v elektronickej aukcii a to počas celého
trvania platnosti zmluvy resp. tejto rámcovej dohody. Na základe vloženého
cenníka (EKS - cenová ponuka CLEAN TONERY ako aj cenový rozpis - STU BA,
obidva dokumenty sú rovnocenné) môžete realizovať objednávky v zmysle
uzavretej rámcovej dohody č. Z20217795_Z.

Rámcová dohoda č. Z20217795_Z (.PDF)

Prehlásenie CLEAN TONERY s.r.o. o poskytnutí dodatočnej zľavy (.PDF)

Cenový rozpis (.PDF)