Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Richard Czikhardt: InSAR geodézia - súčasné možnosti a výzvy
18.1.2019 10:00 knižnica KGZA (A-616)

Peter Špánik: Efekt "multipath" v meraniach GNSS
9.11.2018 9:00 knižnica KGZA (A-616)

Pavol Letko: Teória relativity a geodézia
31.5.2017 13:30 knižnica KGZA (A-616)

Miroslava Majkráková: Štátna nivelačná sieť - história a súčasný stav a príprava podkladov k výskumu recentných vertikálnych pohybov
28.4.2017 9:30 knižnica KGZA (A-616)

Martin Imrišek: Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov
17.3.2017 9:30 knižnica KGZA (A-616)

Alexandra Rášová: Totálna viditeľnosť - ako na to a prečo takto
4.2.2016 10:00 GIS-lab     pozvánka

Blažej Bucha: Global and regional gravity field determination from GOCE kinematic orbit by means of spherical radial basis functions
13.10.2015 11:00 knižnica KGZA (A-516)     pozvánka

Alexandra Rášová: Writing in the Sciences
13.2.2014 11:00 knižnica KGZA (A-516)     pozvánka

Blažej Bucha: Sférické wavelety a ich využitie pri modelovaní tiažového poľa Zeme
27.9.2013 11:00 knižnica KGZA (A-516)     pozvánka