Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

VEDÚCA KATEDRY:

..

tel.: 
 e-mail:

.prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. 

 02/32 888 623
 silvia.kohnova@stuba.sk
12. poschodie, č. dv. 17

...

 ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEJ  KATEDRY:

. 

 tel.: 
 e-mail:

doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD. 

 02/32 888 627
 michaela.danacova@stuba.sk
12. poschodie, č. dv. 18

.....

TAJOMNÍK KATEDRY:

..

 tel.: 
 e-mail:

Ing. Roman Výleta, PhD. 

 02/32 888 727
 roman.vyleta@stuba.sk
15. poschodie, č. dv. 14

...

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍk:

x

tel.:  
 e-mail: 

Bc. Matúš Tomaščík

02/32 888 498
matus.tomascik@stuba.sk
12. poschodie č. dverí 4