Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Projekt TAP - Transformiíng Assessment Practices in Large Enrollment First Year Education, s označením - 573738 - EPP - 1 -2016 - 1 - PS - EPPKA2 -CBHE -SP, ktorý je financovaný Európskou komisiou je zameraný na podporu kvality študijných programov a hodnotiacich kritérií vzdelávania v prvom roku vysokoškolského vzdelávania.

Riešiteľom projektu je prof. Ing. Jozef Gašparík vedúci Katedry technológie stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Viac informácií o projekte: TU

Dokumnety STUBA:

Impact of TAP project into STUBA   ;  TAP project 573738-EPP-1-2016-1-PS-EPPKA2-CBHE-SP

Prezentácie:

seminár TAP 2017   ;   Atény 2017   ;   Alicante 2018/1   ;   2018/2   ;   Cork 20018   ;   Cork 2019

Časopis Informácie:

č. 4/2017 s. 11 ; č. 1/2018  ; č. 1/2019 

http://www.ogpi.ua.es/project/163/