Prejsť na obsah
Diane na SvF

Projekt TAP - Transformiíng Assessment Practices in Large Enrollment First Year Education, s označením - 573738 - EPP - 1 -2016 - 1 - PS - EPPKA2 -CBHE -SP, ktorý je financovaný Európskou komisiou je zameraný na podporu kvality študijných programov a hodnotiacich kritérií vzdelávania v prvom roku vysokoškolského vzdelávania.

Riešiteľom projektu je prof. Ing. Jozef Gašparík vedúci Katedry technológie stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Viac informácií o projekte: TU

Informacie 4

http://www.ogpi.ua.es/project/163/