Prejsť na obsah
Diane na SvF

V dňoch 11. až 14.  septembra sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnila piata medzinárodná konferencia CSASC 2018, ktorú organizovali matematické spoločnosti Česka, Slovinska, Rakúska, Slovenska a Katalánska. Predchádzajúce ročníky boli v Prahe v roku 2010, v Kremsi v roku 2011, v Koperi 2013 a v Barcelone 2016. Tohto ročníka sa zúčastnilo 120 účastníkov z 12 krajín. Popri 5 organizátorských krajín sa konferencie zúčastnili aj matematici z Francúzska, Holandska, Izraela, Nemecka, Srbska, Talianska  a Veľkej Británie. Na konferencii odznelo 8 plenárnych prednášok a bolo zorganizovaných 9 monotematických workshopov:

  • algebraická a topologická teória grafov
  • aplikácie stochastickej analýzy v kvantitatívnych finančných modeloch
  • kategoriálne modely v algebre a topológii
  • komutatívna algebra a algebraická geometria
  • funkcionálna analýza a geometria
  • teória grafov a kombinatorika
  • numerický workshop
  • TIFMOFUS: metódy časovej frekvencie pre operátory a priestory funkcií
  • modelovanie neurčitosti

V rámci konferencie účastníci nadviazali nové odborno-vedecké kontakty, položili základ novej spolupráce.            Vo štvrtok večer si účastníci užili spoločenský večer v príjemných podzemných priestoroch reštaurácie Leberfinger pri Dunaji.

Vydavateľstvo Birhäuser zorganizovalo počas konferencie malú výstavu matematických  kníh. Knižky pochádzali z vydavateľstva Springer, kde ich prišla predstaviť pani Dorothy Mazlum z vydavateľstva Springer - Birhäuser.

 

Prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. a Mgr. Mária Ždímalová, PhD.,
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebná fakulta STU v Bratislave