Prejsť na obsah
Dianie na SvF

ProHolz Student Trophy 2020 pokračuje tretím ročníkom, v ktorom je riešená problematika rastúceho počtu obyvateľov miest s využitím súčasných zastavaných plôch. Úlohou súťažných tímov je vypracovať návrh jedno-  alebo dvojpodlažnej nadstavby jedného z troch bytových domov vo Viedni s použitím dreva a materiálov na báze dreva v nosných a nenosných konštrukciách.

Súťažný tím je zložený aspoň z jedného študenta architektúry a aspoň jedného študenta študijného programu IKD alebo NKS. Práce môžu byť riešené aj v rámci ateliérových tvorieb alebo diplomových prác po dohode s vedúcim ateliéru resp. diplomovej práce.

Podrobnejšie informácie získate u doc. Jaroslava Sandanusa na Katedre kovových a drevených konštrukcií, v priložených súboroch (nemecky a anglicky) alebo u pani Retuznik, Proholz Austria, retuznik@proholz.at.

Prvé stretnutie:"kick-off event", 15.10.2019, veľká sála TU Wien. Po úvodných informáciách bude nasledovať prehliadka jednotlivých objektov vo Viedni.

Invitation to tender    Ausschreibungsunterlagen

doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií, jaroslav.sandanus@stuba.sk