Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Európsky Projekt MIND – Management – Innovation - Development, s označením – 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP, ktorého jedným z 15 partnerov (5 partnerov z Európskej Únie: Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Slovensko a 10 partnerov z Centrálnej Ázie: Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan) je aj Stavebná fakulta STU v Bratislave, pokračoval v roku 2018 nasledovnými aktivitami:

 

  • V dňoch 25.02. – 29.02.2018 sa konalo pracovné stretnutie – okrúhly stôl v Taškente, Uzbekistane, na Tashkent State University of Economics (TSUE). Obsahom programu pracovného stretnutia bolo prezentovanie dosiahnutých výsledkov projektu MIND, organizovanie seminárov pre študentov na získanie podnikateľských zručností na TSUE v Taškente a Samarkand Agricultural Institute (SAI) v Samarkande, konferencia a prezentovanie niekoľkých podnikateľských subjektov a podnikateľských plánov študentov v Uzbekistane.

”bodka ”Bodka  

  • V dňoch 24.06. – 27.06.2018, organizovala University of Genoa v Janove, v Taliansku pracovné stretnutie – seminár so zameraním na koordináciu, implementáciu a disemináciu aktivít v rámci projektu, na inovácie a transfer technológií v podnikateľskej oblasti.

”Bodka ”Bodka

  • Stavebná fakulta STU pripravila pre študentov z Uzbekistanu, v dňoch 24.09. - 28.09.2018, seminár tréning v Bratislave. Účastníci seminára, študenti aj učitelia, na prednáškach a rôznych exkurziách získali cenné informácie a zručnosti pre ďalší rozvoj podnikateľských kompetencií, ktoré môžu využiť na prípravu a zdokonaľovanie svojich podnikateľských plánov. Na programe seminára participovali aj pedagógovia zo SvF STU. V rámci exkurzií navštívili účastníci seminára Čučoriedkovú farmu, Nadáciu Nová Cvernovka, Business raňajky v Technologickom inkubátore STU (InQb) a Slovak Business Agency (SBA).

Pozri: Program seminára

”Bodka ”Bodka ”Bodka

Koordinátorom projektu MIND je Univerzita Las Palmas de Gran Canaria v Španielsku. Projekt je registrovaný pod číslom 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP a financovaný Európskou komisiou.

Zodpovedným riešiteľom projektu na SvF STU je doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. z Katedry technológie stavieb.

Informácie o projekte sú dostupné na: http://mind.ulpgc.es/