Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aktivity na Projekte Erasmus+ MIND v roku 2018

Európsky Projekt MIND – Management – Innovation - Development, s označením – 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP, ktorého jedným z 15 partnerov (5 partnerov z Európskej Únie: Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Slovensko a 10 partnerov z Centrálnej Ázie: Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan) je aj Stavebná fakulta STU v Bratislave, pokračoval v roku 2018 nasledovnými aktivitami: 

  • V dňoch 25.02. – 29.02.2018 sa konalo pracovné stretnutie – okrúhly stôl v Taškente, Uzbekistane, na Tashkent State University of Economics (TSUE). Obsahom programu pracovného stretnutia bolo prezentovanie dosiahnutých výsledkov projektu MIND, organizovanie seminárov pre študentov na získanie podnikateľských zručností na TSUE v Taškente a Samarkand Agricultural Institute (SAI) v Samarkande, konferencia a prezentovanie niekoľkých podnikateľských subjektov a podnikateľských plánov študentov v Uzbekistane.

”bodka ”Bodka  

  • V dňoch 24.06. – 27.06.2018, organizovala University of Genoa v Janove, v Taliansku pracovné stretnutie – seminár so zameraním na koordináciu, implementáciu a disemináciu aktivít v rámci projektu, na inovácie a transfer technológií v podnikateľskej oblasti.

”Bodka ”Bodka

  • Stavebná fakulta STU pripravila pre študentov z Uzbekistanu, v dňoch 24.09. - 28.09.2018, seminár tréning v Bratislave. Účastníci seminára, študenti aj učitelia, na prednáškach a rôznych exkurziách získali cenné informácie a zručnosti pre ďalší rozvoj podnikateľských kompetencií, ktoré môžu využiť na prípravu a zdokonaľovanie svojich podnikateľských plánov. Na programe seminára participovali aj pedagógovia zo SvF STU. V rámci exkurzií navštívili účastníci seminára Čučoriedkovú farmu, Nadáciu Nová Cvernovka, Business raňajky v Technologickom inkubátore STU (InQb) a Slovak Business Agency (SBA).

Pozri: Program seminára

”Bodka ”Bodka ”Bodka

Koordinátorom projektu MIND je Univerzita Las Palmas de Gran Canaria v Španielsku. Projekt je registrovaný pod číslom 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP a financovaný Európskou komisiou.

Zodpovedným riešiteľom projektu na SvF STU je doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. z Katedry technológie stavieb.

Informácie o projekte sú dostupné na: http://mind.ulpgc.es/

Aktivity na Projekte Erasmus+ MIND v roku 2017

Európsky Projekt MIND – Management – Innovation - Development, s označením – 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP, ktorého jedným z 15 partnerov (5 partnerov z Európskej Únie: Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Slovensko a 10 partnerov z Centrálnej Ázie: Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan) je aj Stavebná fakulta STU v Bratislave, pokračoval v roku 2017 nasledovnými aktivitami:

 

  • STU, ako zodpovedný líder za WP1 (pracovný balík) „Mapovanie kompetencií mladých, začínajúcich podnikateľov“ vypracoval:

- Návod na definovanie prieskumu a zber údajov,
- Dotazníky (pre dve skupiny respondentov – akademický a privátny sektor)
  a metodológiu zberu údajov,
- Finálnu správu na základe spracovaných údajov z dotazníkového prieskumu.

Na podklade výsledkov finálnej správy boli organizované dva tréning semináre:

  • Seminár tréning v Lisabone, Portugalsku, v dňoch 17.04.-21.04.2017, kde účastníci seminára, rozdelení do pracovných skupín, absolvovali tréning podnikateľských zručností.

 

  • Seminár tréning v Bratislave, v dňoch 29.05. - 02.06.2017, na ktorom 30 účastníkov seminára získalo cenné informácie, zručnosti a materiály na ďalší tréning podnikateľských kompetencií študentov. Na programe seminára participovali aj pedagógovia z SvF a tréneri z Univerzitného technologického inkubátora STU.

Pozri: Program seminára

      

  • V dňoch 23.10. – 27.10.2017 sa konalo pracovné stretnutie – okrúhly stôl I v Biškeku, Kirgizstane, na Kirgizskej Národnej Univerzite. Obsahom programu pracovného stretnutia bolo prezentovanie dosiahnutých výsledkov projektu MIND, organizovanie seminárov pre študentov na získanie podnikateľských zručností na univerzitách partnerov z Centrálnej Ázie, konferencia a prezentovanie niekoľkých podnikateľských subjektov a podnikateľských plánov študentov v Kirgizstane.

  

Koordinátorom projektu MIND je Univerzita Las Palmas de Gran Canaria v Španielsku. Projekt je registrovaný pod číslom 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP a financovaný Európskou komisiou.

Zodpovedným riešiteľom projektu na SvF STU je doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. z Katedry technológie stavieb.

Informácie o projekte sú dostupné na: http://mind.ulpgc.es/

MIND 2016

Dňa 12.10.2016 bola podpísaná bilateriálna dohoda medzi STU Bratislava a koordinátorom projektu MIND Univerzitou Las Palmas de Gran Canaria.

Projekt MIND – Management – Innovation - Development, s označením – 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP, je zameraný na podporu budovania „Start-up centier“ na vysokých školách v partnerských krajinách. Hlavnou úlohou týchto centier bude pomáhať študentom, doktorandom aj postdoktorandom pri založení, prevádzkovaní a vytváraní pracovných miest v inovatívnych malých a stredných podnikoch.

mind 

Na projekte spolupracuje 5 partnerov z Európskej Únie (Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Slovensko):

P1 –  Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko
P2 –  Politècnica de Catalunya, Barcelona, Španielsko
P3 -   Instituto Superior Técnico, Lisabon, Portugalsko
P4 -   Universita' degli Studi di Genova, Taliansko
P5 –  STU, Bratislava, Slovensko

a 10 partnerov z Centrálnej Ázie (Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan):
P6 -   Kyrgyz National University, Kirgizsko
P7 -   Capacity Building Consulting Group, Kirgizsko
P8 -   Osh Technological University, Kirgizsko
P9 -   Talas State University, Kirgizsko
P10 - Tashkent State University of Economics, Uzbekistan
P11 -  Bukhara State University, Uzbekistan
P12 -  Samarkand Agriculture Institute, Uzbekistan
P13 -  Technological University of Tajikistan, Dušanbe, Tadžikistan
P14 -  Russian-Tajik (Slavonic) University, Dušanbe, Tadžikistan
P15 -  Khorog State University named after M.Nazarshoev, Tadžikistan

Podľa plánu projektu sa v dňoch 23.-26. februára 2016 konal Kick-off-Meeting organizovaný koordinátorom projektu Univerzitou Las Palmas de Gran Canaria.

Zodpovedným riešiteľom projektu na SvF STU je doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. z Katedry technológie stavieb.

Projekt je registrovaný pod číslom 561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP a financovaný Európskou komisiou.

Informácie o projekte sú dostupné na: http://mind.ulpgc.es/

mind