Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po fakultnom kole ŠVOČ, nás tí najlepší reprezentovali na medzinárodnom kole, ktoré sa tento rok konalo v Žiline dňa 16.5.2019. Vyslaných bolo 21 študentov so 17 prácami, ktorí sa v konkurencií so študentami z domácej Žiliny, Košíc, Prahy, Brna a Ostravy „pobili“ o umiestnenie v 11-tich sekciách. Naši študenti spolu obsadili 7 popredných miest v 5-tich sekciách, a to: štyri 1. miesta, jedno 2. miesto a dve 3. miesta.

Výsledky nájdete TU

Ani naši matematici sa nedali zahanbiť! V pondelok 3.6. prebehlo v Brne československé kolo ŠVOČ z matematiky a informatiky. Zástupcovia Stavebnej fakulty v Bratislave reprezentovali štyrmi prácami a takto dopadli:

Sekcia M7 + M8 (aplikovaná matematika a numerická matematika):

  1. miesto: Martin Bejdák – Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach Čestné uznanie: Katarína Lacková – Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu

Sekcia I3 (počítačová grafika):

  1. miesto: Dagmar Žáková – Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku

Sekcia I4 (aplikovaná informatika)

  1. miesto: Aneta Alexandra Ožvat, Mária Somorovská, Soňa Zajícová, Michal Žeravý – Softvér na spracovanie satelitných dát z družice GOCE

 

Viac je na stránke https://svoc2019.fi.muni.cz/#results