Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 5. ročník konferencie Energetický manažment. Štyri úspešné ročníky tohto podujatia, ktoré sa konali v rokoch 2015-2018 sa stretli s pozitívnym ohlasom u odbornej aj laickej verejnosti. Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva vzhľadom na nevyhnutnosť komplexného prístupu k návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov.

Piaty ročník s podtextom „Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou“ sa uskutoční v dňoch 11. - 12. marca 2019, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia bude pozostávať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu v oblasti energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, inteligentné riešenia pre garantované energetické služby, obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách, energetický manažment v priemysle a praktické skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti.

Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva a tiež laickú verejnosť.

Program konferencie      Program konferencie 

Prihláška

Odborní garanti:

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov

Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

michal.krajcik@stuba.sk    

majorut@gmail.com