Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Podajte si prihlášku ešte dnes!

2. kolo prijímacieho konania je otvorené do 12. augusta 2016

Na bakalárske štúdium sa v roku 2016 prijíma bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 23.8.2016

Prihlášku možno podať písomne alebo elektronicky.

Vstup do systému e-prihlášok

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie): 50,- €  (20,- € ak sa prihláška podáva elektronicky).


Viac informácií o prihláške na bakalárske štúdium TU.