Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na základe užitočných námetov zo strany účastníkov školenia dňa 9. 12. 2014 k novému online formuláru EPČ už dodávateľská firma nového knižnično-informačného softvéru pre akademické knižnice STU naprogramovala väčšinu dodatočných zmien. Na vylepšovaní webového formulára bude ešte podľa potreby pracovať.

Dňa 16.12.2014 bola zahájená ostrá prevádzka evidencie publikačnej činnosti prostredníctvom online formulára EPČ na linke:                                                    
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epca/indexEvidence.csp?ictx=stu&language=1

V súčasnosti je evidencia publikačnej činnosti prostredníctvom online formulára dostupná iba z počítačov na STU (oprávnený prístup je na báze identifikovateľných  IP adries počítačov na STU, z externého prostredia je zatiaľ formulár nefunkčný. Dodávateľská firma sa v budúcnosti pokúsi prístup rozšíriť v spolupráci s CVT STU).

Prosíme autorov a poverených pracovníkov EPČ
, aby si pred začiatkom práce s novým online formulárom pozorne preštudovali manuál k online formuláru na evidenciu publikačnej činnosti.


Manuál k online formuláru na stiahnutie.
 pdf


Vyhľadávanie a výstupy publikačnej činnosti
 sú dostupné na „EPCA Výstupy“
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=stu&language=1

V súčasnosti je vyhľadávanie v „EPCA Výstupy“ dostupné iba z počítačov na STU (oprávnený prístup je na báze identifikovateľných  IP adries počítačov na STU, z externého prostredia je zatiaľ vyhľadávanie nefunkčné. Dodávateľská firma sa v budúcnosti pokúsi prístup rozšíriť v spolupráci s CVT STU).

V novom rozhraní
 „EPCA Výstupy“ si môžete po zadaní vyhľadávacích kritérií zobraziť výstupy všetkých zaevidovaných publikácií:

  • prebraných zo starého knižničného systému,
  • zaevidovaných po 1. 12. 2014 v novom knižničnom systéme.


Pri vyhľadávaní v starom rozhraní
 http://publview.stuba.sk/ sa Vám vo výstupe zobrazia iba tie publikácie, ktoré boli zaevidované do 30. 11. 2014.

Dôležité kontakty KIC SvF:


V prípade dodatočných otázok alebo námetov kontaktujte vedúcu KIC SvF: silvia.stasselova@stuba.sk