Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na sklonku tohtoročného leta som sa zúčastnila vedecko-pedagogického pobytu na UNAM, National University of México. Navštívila som Inštitút matematiky v Juriquilla a Inštitút aplikovanej matematiky v Mexico City. Počas môjho pobytu som spolupracovala s tímom profesorky Dr. Gabriely Araujo Pardo na Matematickom Inštitúte v Querétaro, okrem toho s profesorkou Jose Maria Barriosom z Inštitútu aplikovanej matematiky, s ktorou sa poznáme už dlhšie, nakoľko sme pracovali už v minulosti na spoločnom projekte.

Prvé dva týždne som strávila v Mexico City na “Matematickom inštitúte”, kde som odprezentovala hodinovú prednášku “Extremal graphs of given maximum degree and diameter” pre skupinu, ktorá sa venuje kombinatorickej teórii grafov. Okrem toho som spolupracovala s prof. Gabrielou Araujo Pardo a jej tímom v rámci výskumu teórie grafov, kde sme nadviazali na problém hľadania extremálnych grafov daných parametrov. Mená ako prof. Mucuy - Kak -Guevara, Dr. Juan José Montellano, Dr. Cesar Hernandez, to sú experti, s ktorými som mala česť sa stretnúť a kooperovať vo vzájomnej súčinnosti.

Tretí týždeň som strávila na Inštitúte matematiky v meste Qurretaro Juriquilla, kde som viedla trojdňový kurz z algebraickej teórie grafov. Okrem toho som prednášala na seminári, ktorý sa volá „Seminario Pregunton“.

Na záver môjho štvortýždňového pobytu ma moja tútorka pozvala na konferenciu venovanú vedeckej spolupráci žien z latinskoamerických krajín, ktorá sa konala v meste Oaxaca. Túto konferenciu možno považovať za historicky prelomový míľnik, nakoľko to bola prvá „Medzinárodná matematická konferencia žien z územia Mexika a Strednej a Južnej Ameriky“. Ostatným pracovným seminárom môjho pobytu v Severnej Amerike bola moja účasť na Medzinárodnom vedecko-matematickom workshope “Woman in Mathematics Latin America” Barriers, Advancements and New Prespective. Toto podujatie mi umožnilo vytvoriť kontakty s ďalšími ženami - matematičkami z rôznych svetových univerzít - z Chile, z Brazílie, z Dominikánskej republiky, takisto z Argentíny a z ďalších krajín.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka