Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

 

GrafLab (GRAvity Field LABoratory)

GrafLab je počítačový program s grafickým rozhraním pre výpočet funkcionálov geopotenciálu do extrémne vysokého stupňa a rádu vytvorený v prostredí MATLAB. GrafLab umožňuje:
- výpočet 38 rozličných funkcionálov geopotenciálu do extrémne vysokého stupňa a rádu,
- výpočet commission error-u 26 funkcionálov geopotenciálu pomocou plnej kovariančnej matice sférických harmonických koeficientov,
- zobrazenie vypočítaných dát do mapy.

Ak si želáte dostávať emaily s upozornením na uverenenie najnovšej verzie GrafLabu, pošlite, prosím, email Blažejovi Buchovi (adresu nájdete na začiatku zdrojového kódu) s predmetom správy: GrafLab notifications – signing in. Ak si neželáte viac dostávať tieto emaily, pošlite nám správu na rovnakú adresu s predmetom emailu: GrafLab notifications – signing off.

 

isGrafLab (Irregular Surface GRAvity Field LABoratory)

isGrafLab je modifikovaná verzia programu GrafLab. Umožňuje presný a rýchly výpočet funkcionálov geopotenciálu v rozsiahlých gridoch na nepravidelných povrchoch, akým je napr. zemský povrch. isGrafLab využíva efektívny algoritmus „lumped coefficients“ pre výpočet na pravidelných plochách (sféra alebo dvojosový rotačný elipsoid) a rozvoj do Taylorovho radu pre pokračovanie týchto funkcionálov z pravidelnej na nepravidelnú plochu. Všetky ostatné možnosti dostupné v softvéri GrafLab, napr. možnosť výpočtu úplne normovaných pridružených Legendreových funkcií tromi rôznymi spôsobmi, používateľské grafické rozhranie alebo možnosť zobrazenia vypočítaných dát do mapy, sú dostupné aj v tomto softvéri.

Ak si želáte dostávať emaily s upozornením na uverenenie najnovšej verzie isGrafLabu, pošlite, prosím, email Blažejovi Buchovi (adresu nájdete na začiatku zdrojového kódu) s predmetom správy: isGrafLab notifications – signing in. Ak si neželáte viac dostávať tieto emaily, pošlite nám správu na rovnakú adresu s predmetom emailu: isGrafLab notifications – signing off.