Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Projekty, na ktorých spolupracujeme:

Program ILP 2021 -2025 CoLiBrI Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation
Spoluriešiteľ z KGGI: Ing. Juraj Papčo, PhD.

 

Projekty riešené v minulosti:

Názov úlohy: CERGOP-2/Environment - Viacúčelové a interdisciplinárne zoskupenie monitorovania pre výskum životného prostredia v strednej Európe
Zodpovedný riešiteľ za STU: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.

Abstrakt:
Projekt je zameraný na monitorovanie pohybu zemskej kôry v strednej Európe pokrývajúcej asi 15 % kontinentu s cieľom určiť rýchlosť vybraných bodov v seizmicky aktívnych oblastiach počas desiatich rokov. Projekt bude definovať každý rok súradnice pre celú sieť CEGRN (okolo 100 staníc) použitím GPS/GLONASS systémov (neskoršie tiež GALILEO) s presnosťou lepšou než 5 mm. Podmnožina staníc bude observovať permanentne a umožní získať časové rady denných súradníc po filtrácii s lepšou než milimetrovou presnosťou.
Výsledkom riešenia projektu bude určenie rýchlosti pohybov piatich bodov na území Slovenska, ktoré sa využijú pri projektovaní náročných technických diel ako je výstavba trvalých úložísk jadrových odpadov, budovanie tunelov a pod.

 

Projekty, na ktorých sme spolupracovali: