Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Konzultačné hodiny

PROFESORI

prof. Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD.
alojz.kopacik@stuba.sk

č.d. 311, tel.č. +421-2-59274-559

Utorok
11:00-13:00
prof. Štefan Sokol

prof. Ing. Štefan SOKOL, PhD.
stefan.sokol@stuba.sk

č.d. 309, tel.č. +421-2-59274-689

Utorok
8:00-10:00


EMERITNÍ PROFESORI

prof. Ing. Pavel BARTOŠ, PhD.

č.d. 318, tel.č. +421-2-59274-412

-

prof. Ing. Vlastimil STANĚK, PhD.

č.d. 306, tel.č. +421-2-59274-206

-


ODBORNÍ ASISTENTI

Ing. Marek BAJTALA, PhD.
marek.bajtala@stuba.sk

č.d. 304, tel.č. +421-2-59274-392

Streda
9:00-11:00
Ing. Ján Erdélyi, PhD.

Ing. Ján ERDÉLYI, PhD.
jan.erdelyi@stuba.sk

č.d. 310A, tel.č. +421-2-59274-390

Streda
13:00-15:00
Ing. Marek Fraštia, PhD.

Ing. Marek FRAŠTIA, PhD.
marek.frastia@stuba.sk

č.d. 318, tel.č. +421-2-59274-398

Streda
10:00-12:00
Ing. Róbert Geisse, PhD.

Ing. Robert GEISSE, PhD.
robert.geisse@stuba.sk

č.d. 316, tel.č. +421-2-59274-529

Utorok
9:00-11:00
Ing. Veronika Hašková, PhD.

Ing. Veronika HAŠKOVÁ, PhD.
veronika.haskova@stuba.sk

č.d. 321, tel.č. +421-2-59274-394

Štvrtok
9:00-11:00
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD.
lubica.hudecova@stuba.sk

č.d. 317, tel.č. +421-2-59274-530

Streda
09:00-11:00
Ing. Ján Ježko, PhD.

Ing. Ján JEŽKO, PhD.
jan.jezko@stuba.sk

č.d. 314, tel.č. +421-2-59274-338

Pondelok 
09:00-11:00
Ing. Pavol Kajánek

Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD.
pavol.kajanek@stuba.sk

č.d. 305, tel.č. +421-2-59274-391

Utorok
9:00-11:00

Ing. Peter KYRINOVIČ, PhD.
peter.kyrinovic@stuba.sk

č.d. 310A, tel.č. +421-2-59274-390

Pondelok
15:00-17:00
Ing. Marián Marčiš, PhD.

Ing. Marián MARČIŠ, PhD.
marian.marcis@stuba.sk

č.d. 322, tel.č. +421-2-59274-427

štvrtok
13:00-15:00


TECHNICKÍ PRACOVNÍCI

Jana RUBÍNOVÁ
jana.rubinova@stuba.sk

č.d. 303, tel.č. +421-2-59274-639

-


INTERNÍ DOKTORANDI

Ing. Richard Honti

Ing. Richard HONTI
richard.honti@stuba.sk

č.d. 307, tel.č. +421-2-59274-396

Pondelok 
13:00-15:00