Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Na tejto stránke sa nachádza výber z najzaujímavejších publikácií katedry geodézie.

Ak máte záujem o úplný prehľad všetkých publikácií, navštívte databázu publview (EPCA).

 

Skratky: 

Monografie

Knižné publikácie a skriptá

Články v zahraničných časopisoch

Iné zaujímavé publikácie

 


Monografie Δ

BAJTALA, Marek. Vplyv horizontálnej refrakcie na geodetické merania. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 102 s. ISBN 978-80-227-2965-9.

ERDÉLYI, Ján. Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov využitím TLS. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. 126 s. ISBN 978-80-227-4230-6.

FRAŠTIA, Marek. Kalibrácia a testovanie digitálnych kamier pre aplikácie blízkej fotogrametrie. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008. 114 s. ISBN 978-80-227-2812-6.

KYRINOVIČ, P.: Automatizované meranie geometrických parametrov žeriavových dráh. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. - 155 s. - (Edícia vedeckých prác; Zošit č.110). - ISBN 978-80-227-3563-6

LIPTÁK, M.: Eliminácia vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - 82 s. - (Edícia vedeckých prác; Zošit č.96). - ISBN 978-80-227-3450-9

LIPTÁK, I. 2015. Automatizácia meraní posunov a pretvorení mostných konštrukcií. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. 115 s. ISBN 978-80-227-4322-8.

MARČIŠ, Marián. Ochrana a obnova kultúrneho dedičstva metódami digitálnej fotogrametrie. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. 119 s. ISBN 978-80-227-4246-7.

 

Knižné publikácie a skriptá Δ

JEŽKO, J. - SOKOL, Š. - VYBÍRAL, P.: Geodézia II. Elektronické meranie dĺžok. Vydavateľstvo STU Bratislava, 2005, ISBN 80-227-2194-8, 102s.

JEŽKO, Ján - KYRINOVIČ, Peter. Geodézia v stavebníctve : Návody na cvičenia. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 133 s. ISBN 978-80-227-3971-9.

KOPÁČIK, A., a iní: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Prípravný kurz pre autorizovaných geodetov a kartografov. ESF SvF kurz č.24 - Bratislava, 2006. CD-ROM, 136 s., ISBN-80-227-2560-9.

KOPÁČIK, A., a iní: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Moderné technológie v inžinierskej geodézii. ESF SvF kurz č.25 - Bratislava, 2006. CD-ROM, 207s., ISBN-80-227-2561-7.

LUKÁČ, Š. a iní: Chamber of Surveyors and Cartographers in Slovakia. Komora geodetov a kartografov. Bratislava 2006, 101 p. ISBN-80-969448-6-X, EAN: 9788096944866.

SOKOL, Štefan - JEŽKO, Ján - BAJTALA, Marek. Výučba v teréne z geodézie. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 141 s.;obr.,tab.,schémy. ISBN 80-227-1893-9.

STANĚK, Vlastimil - HOSTINOVÁ, Gabriela - KYRINOVIČ, Peter. Geodézia v stavebníctve : Výučba v teréne = Surveying in Civil Engineering - Surveying Field Practice. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 82 s.;tab.,schémy. ISBN 80-227-2232-4.

STANĚK, V. - HOSTINOVÁ, G. - KOPÁČIK, A.: Geodézia v stavebníctve. Učebnica. JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava 2007, ISBN 978-80-8076-048-9, 112 s.

STANĚK, V. - HOSTINOVÁ, G. - KYRINOVIČ, P. - KORBÁŠOVÁ, M.: Geodézia v stavebníctve – praktikum. Vydavateľstvo STU Bratislava 2005, ISBN 80-227-2268-5, 90 s.

 

Články v zahraničných časopisoch Δ

ERDÉLYI, Ján - KOPÁČIK, Alojz - ILKOVIČOVÁ, Ľubica - LIPTÁK, Imrich - KAJÁNEK, Pavol. Monitoring of a concrete roof using terrestrial laser scanning. In Geoinformatics. Vol. 13 (2014), s. 25-30. ISSN 1802-2669.

FRAŠTIA, Marek - MARČIŠ, Marián - KOPECKÝ, Miloslav - LIŠČÁK, Pavel - ŽILKA, Andrej. Complex geodetic and photogrammetric monitoring of the Kraľovany rock slide. In Journal of Sustainable Mining. Vol. 13, no. 4 (2014), s. 12-16. ISSN 2300-1364.

FRAŠTIA, Marek - PAŠTEKA, Roman - KUŠNIRÁK, David - PÁNISOVÁ, Jaroslava - WUNDERLICH, Tina. Microgravity and ground-penetrating radar investigations of subsurface features at the St Catherine's Monastery, Slovakia. In Archaeological Prospection [elektronický zdroj]. Vol.20, Issue 3 (2013), s.online, p. 163-174. ISSN 1099-0763.

FUNTÍK, Tomáš - ĎUBEK, Marek - ERDÉLYI, Ján. Geometric Tolerance Verification - Innovative Evaluation of Facade Surface Flatness Using TLS (Terrestrial Laser Scanning). In Applied Mechanics and Materials : Advanced Architectural Design and Construction. Vol. 820, (2016), s. 81-89. ISSN 1660-9336.

ILKOVIČOVÁ, Ľubica - ERDÉLYI, Ján - KOPÁČIK, Alojz. Barcode based localisation system in indoor environment. In Geoinformatics. Vol. 13 (2014), s. 31-36. ISSN 1802-2669.

KOPÁČIK, A. - LIPTÁK, I. 2012. Spectral Analysis of Structural Deformation - A Case Study. In Journal of Applied Geodesy. ISSN 1862-9024. Vol. 6, Iss. 3-4 (2012), s. 159-166

KOPÁČIK, A. - LIPTÁK, I. - KYRINOVIČ, P. - ERDÉLYI, J. 2013. Dynamic deformation monitoring of a technological structure. In Geodetski list. ISSN 0016-710X. Vol.67(90), No. 3 (2013), s. 161-174

KOPÁČIK, Alojz - LIPTÁK, Imrich - ERDÉLYI, Ján - KYRINOVIČ, Peter. Structural health monitoring of bridges using accelerometers – a case study at Apollo Bridge in Bratislava. In Geonauka. Vol. 3, no. 1 (2015),  s. 9-15. ISSN 2334-8119 (print).

MARČIŠ, Marián - FRAŠTIA, Marek - TRHAN, Ondrej. Deformation Measurements of Gabion Walls Using Image Based Modeling. In Geoinformatics. Vol.12 (2014), s. 48-54. ISSN 1802-2669.

PÁNISOVÁ, Jaroslava - FRAŠTIA, Marek - PAPČO, Juraj - PAŠTEKA, Roman. The calculation of building corrections in microgravity surveys using close range photogrammetry. In Near surface geophysics. Vol.10, No. 5 (2012), s.391-399. ISSN 1569-4445.

SOKOL, Štefan - BAJTALA, Marek - LIPTÁK, Miroslav. Analysis of the present acquisition methods of spatial information about the objects with spatial composition. In Inzynieria mineralna. Vol.15, no. 1 (33 (2014), s. 31-37. ISSN 1640-4920.

SOKOL, Štefan - LIPTÁK, Miroslav - BAJTALA, Marek. Influence of the Density of Source Data on a Volume Estimation Using DEM. In Inzynieria mineralna. Vol.15, no. 1 (33 (2014), s. 39-45. ISSN 1640-4920.

SOKOL, Štefan - BAJTALA, Marek - LIPTÁK, Miroslav - BRUNČÁK, Peter. Volumes determination in terms of various data density and surface diversity. In Journal of Sustainable Mining. Vol. 13, no. 4 (2014), s. 23-27. ISSN 2300-1364.

SOKOL, Štefan - LIPTÁK, Miroslav - BAJTALA, Marek. Comparison of a multiple regression model and a two-regime model of a vertical refraction. In GeoScience Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 61, no. 1 (2015), online, s. 32-41. ISSN 1802-5420.

 

Iné zaujímavé publikácie Δ

BECK, Jozef - FRAŠTIA, Marek - PLACKINGER, Marián. Photogrammetric observation of deformation of the vertical mining pit. In International society for mine surveying : XIV International congress.Sun City,South Africa,20.-24.9.2010, 2010, s.62-68. ISBN 978-0-620-48540-1.

ERDÉLYI, Ján - KOPÁČIK, Alojz - LIPTÁK, Imrich - KYRINOVIČ, Peter. Pedestrian bridge monitoring using terrestrial laser scanning. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies : proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranská Štrba, Slovakia, 27. - 29. 5. 2015. 1. vyd. London : Taylor & Francis Group, 2016, S. 51-56. ISBN 978-1-138-02907-1.

FRAŠTIA, Marek - PLAKINGER, Martin - BECK, Jozef. Photogrammetric Observation of Deformation of the Vertical Mining Shaft. In Acta Montanistica Slovaca. Roč. 16, č. 4 (2011), s. 276-286. ISSN 1335-1788.

FRAŠTIA, Marek - CHLEPKOVÁ, Miroslava - BARTOŠ, Pavel. Photogrammetric monitoring of the stability of rock environment. In International Society for Mine Surveying : Proceedings. XIII. International Congres, Hungary, Budapest, 24.-28.9.2007, 2007, s.nestr.

ILKOVIČOVÁ, Ľubica - KAJÁNEK, Pavol - KOPÁČIK, Alojz. Automated Pedestrian Tracking Using Smartphones. In Technical computing Bratislava 2014 : proceedings. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, S. 126-140. ISBN 978-3-659-40792-5.

ILKOVIČOVÁ, Ľubica - KAJÁNEK, Pavol - KOPÁČIK, Alojz. Pedestrian Trajectory Determination in Indoor Environments. In FIG Working Week 2015 [elektronický zdroj] : technical programme and proceedings. Sofia, Bulgaria, 17. - 21. 5. 2015. 1. vyd. Copenhagen : International Federation of Surveyors, FIG, 2015, online, [15] s. ISSN 2307-4086. ISBN 978-87-92853-35-6.

ILKOVIČOVÁ, Ľubica - KOPÁČIK, Alojz. Development of an indoor navigation system using NFC technology. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies : proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranská Štrba, Slovakia, 27. - 29. 5. 2015. 1. vyd. London : Taylor & Francis Group, 2016, S. 275-280. ISBN 978-1-138-02907-1. V databáze: SCOPUS.

KAJÁNEK, Pavol - KOPÁČIK, Alojz. Testing the Possibilities of Using IMUs with Different Types of Movements. In INGEO 2014 [elektronický zdroj] : proceedings of the 6th International Conference on Engineering Surveying. 1. vyd. Praha : Czech Technical University, 2014, CD ROM, s. 137-142. ISBN 978-80-01-05469-7.

KAJÁNEK, Pavol. Localization of machine using inertial measurement system = Lokalizácia strojov pomocou inerciálneho meracieho systému. In Juniorstav 2015 : 17. odborná konference doktorského studia. Brno, ČR, 29. 1. 2015 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2015, CD-ROM, [10] s. ISBN 978-80-214-5091-2.

KOPÁČIK, A. - KYRINOVIČ, P. - LIPTÁK, I. - ERDÉLYI, J. 2011. Automated Monitoring of the Danube Bridge Apollo in Bratislava. In FIG Working Week 2011 : 6th National congress of ONIGT.Bridging the gap between cultures.Marrakech,Morocco,18.-22.5.2011. 2011. ISBN 978-87-90907-92-1. nestr.

KOPÁČIK, A. - LIPTÁK, I. - KYRINOVIČ, P. - ERDÉLYI, J. 2013. Monitoring of a cycling bridge using accelerometers and ground-based radar - a case study. In 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring : Nottingham, 9.-11.9.2013. Nottingham : University of Nottingham, 2013. 8 p.

KOPÁČIK, Alojz - KYRINOVIČ, Peter - HOSTINOVÁ, Anna. Deformation Measurement of the City Tunnel Sitina in Bratislava. In EILAT 2009 : FIG Working Week, Surveyors Key Role in Accelerated Development/3.-8.5.2009, Eilat, Israel. Eilat : International Federation of Surveyors, 2009, s.nestr. ISBN 978-87-90907-73-0.

KOSKA, Bronislav - KŘEMEN, Tomáš - POSPÍŠIL, Jiří - KYRINOVIČ, Peter - HALIČKOVÁ, Jana. Monitoring of Lock Chamber Dynamic Deformation. In Measuring the changes : 13th FIG Symposium on deformation measurement and Analysis.4th IAG Symposium on geodesy for geotechnical and structural engineering.Lisbon,Portugal,12.-15.5.2008. Lisbon : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2008, s.nestr.

KYRINOVIČ, Peter - KOPÁČIK, Alojz. System for Automatic Crane Measurement. In XXIV. FIG International congress 2010 : Proceedings.Sydney,Australia,11.-16.4.2010, 2010, s.nestr. ISBN 978-87-90907-87-7.

MARČIŠ, Marián. Quality of 3D models generated by SFM technology. In Slovak Journal of Civil Engineering. Vol. 21, No. 4 (2013), s.13-24. ISSN 1210-3896.

MARČIŠ, Marián - FRAŠTIA, Marek. Measuring the Deformations of Steel Column Using Convergent Photogrammetry. In INGEO 2011 : 5th International conference on engineering surveying.Brijuni,Croatia,22.-24.9.2011. Zagreb : University of Zagreb, 2011, s.211-218. ISBN 978-953-6082-15-5.