Prejsť na obsah
Katedra geodézie
            
História a súčasnosť Výučba Vybavenie Veda, výskum a aplikácie Kontakty
V súčasnosti zabezpečuje výučbu fotogrametrie na katedre geodézie oddelenie fotogrametrie práve prostredníctvom zmodernizovaného fotogrametrického laboratória a to v predmetoch:

  • Fotogrametria 1 (informačný list a harmonogram cvičení) – pre 3. ročník bakalárskeho štúdia odboru geodézia a kartografia. Výmera 3/2
  • Fotogrametria 2 (informačný list a harmonogram cvičení) – pre 2. ročník inžinierskeho štúdia odboru geodézia a kartografia. Výmera 2/2
  • Aplikovaná blízka fotogrametria (informačný list a harmonogram cvičení) – pre 2. ročník inžinierskeho štúdia odboru geodézia a kartografia, zameranie inžinierska geodézia. Výmera 2/2
  • Diaľkový prieskum Zeme (informačný list) - pre 1. ročník inžinierskeho štúdia odboru geodézia a kartografia. Výmera 0/2.
  • Fotogrametria (informačný list) – pre 3. stupeň vzdelávania v odbore geodézia a kartografia.

Okrem výučby predmetov zabezpečuje oddelenie fotogrametrie vedenie bakalárskych a diplomových prác a prác ŠVK.