Prejsť na obsah
Katedra geodézie
            
História a súčasnosť Výučba Vybavenie Veda, výskum a aplikácie Kontakty

História a súčasnosť

Fotogrametrické laboratórium bolo založené na katedre geodézie v roku 1951 tesne po založení samotnej katedry. Postupne sa na katedre etabloval silný „fotogrametrický“ pedagogický a vedecký kolektív pod vedením nestora slovenskej fotogrametrie – prof. Pavla Gála. Z najznámejších možno spomenúť Ing. Eugena Adlera, Ing. Jozefa Petráša, doc. Jozefa Čerňanského, doc. Viktora Gregora, prof. Pavla Bartoša a ďalších. Laboratórium, ktoré bolo na tú dobu špičkovo vybavené riešilo základný aj aplikovaný výskum v oblastiach ako: dokumentácia pamiatok, monitoring svahových deformácií, terestrické mapovanie, meranie posunov stavebných objektov či geotechnický pasport prakticky až do 90-tych rokov 20. storočia.

Postupom času technologicky zastarané vybavenie laboratória neposkytovalo predpoklady modernej výučby, preto sme v roku 2011 realizovali projekt obnovy laboratória s cieľom kompletného prechodu na technológiu digitálnej fotogrametrie. Okrem stavebných úprav miestnosti je v laboratóriu inštalovaných 10 digitálnych pracovných staníc so softvérovým vybavením umožňujúcim riešenie úloh z leteckej, blízkej aj UAV fotogrametrie, čo v plnej miere zodpovedá moderným štandardom výučby fotogrametrie.

Projekt obnovy fotogrametrického laboratória podporili:

 

Tvorba fotlab-webu: Ing. Marián Marčiš, PhD.