Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Predchodcom katedry bol Ústav meliorácií na OIS, ktorý bol založený v roku 1941. Jeho prvým prednostom bol prof. Š. Bella, ktorý sa stal neskôr aj rektorom SVŠT. V roku 1950 bola na FIS zriadená Katedra melioračného a zdravotného inžinierstva, ktorá sa v roku 1953 rozdelila na Katedru meliorácií a Katedru zdravotného inžinierstva. V roku 1956 dochádza k jej premenovaniu na Katedru hydromeliorácií a v roku 1992 k rozšíreniu odborného zamerania a zmeny názvu na Katedru vodného hospodárstva krajiny.

Na katedre pôsobil celý rad význačných osobností. Patrili k nim akademik O. Dub, prof. L. Macura, ktorí boli aj dekanmi FIS, prof. J. Šoltész, a prof. M. Dzubák.