Prejsť na obsah
Zamestnanci

Predpisy

  • Smernica rektora č. 1/2021 – SR PDF - Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 23.2.2021
  • Úplné znenie Vnútorného predpisu č. 1/2013 PDF - Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Zásady výberového konania na STU) v znení dodatkov číslo 1 a 2 zo dňa 24.2.2021
  • Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 1/2013 PDF - Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov
    a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Zásady výberového konania na STU) zo dňa 25.10.2021
  • Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na STU v Bratislave:

Výberové konania - rok 2022

Výberové konanie na obsadenie 3 miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor (8441/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent (8428/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (8369/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (8368/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (8367/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúca/vedúci Katedry betónových konštrukcií a mostov (8366/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (8357/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor (8344/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (8343/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (7811/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (7762/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent (7761/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent s PhD. (7747/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent s PhD. (7732/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci ekonomického oddelenia (7720/2022)

Oznam o výsledku výberového konania PDF