Prejsť na obsah
Zamestnanci

Rok 2020

Výberové konanie na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov (11169/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (11390/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (11192/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (11191/2020)

Výberové konanie na obsadenie funkcie docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky stavebníctvo (11193/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10580/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10568/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (11017/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (11003/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10837/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10835/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10830/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10831/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10894/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10824/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10609/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10601/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10566/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10567/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10565/2020)

Výberové konanie na obsadenie funkcie docent (10864/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10859/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10855/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10842/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (10841/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (10884/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (10689/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (10687/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (10686/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (2297/2020)

Výberové konanie na obsadenie funkcie docent (1587/2020)

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (1086/2020)

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (391/2020)

Výberové konanie na obsadenie funkcie docent (332/2020)

Výberové konanie na obsadenie funkcie docent (287/2020)