Prejsť na obsah
Katedra architektúry

Katedra architektúry na SvF STU Bratislava vznikla ako samostatná profilová katedra v roku 1996 odčlenením Oddelenia architektúry z Katedry konštrukcii pozemných stavieb. Oddelenie architektúry vzniklo v roku 1990.

Vznik oddelenia vyvolali zmeny koncepcie výučby na odbore Pozemné stavby, ktorý bol ako prvý v Československu akreditovaný pod názvom Pozemné stavby a architektúra (PSA) a doplnený o architektonickú výučbu, ktorá na odbore pred rokom 1989 absentovala.

Katedru zakladali pedagógovia osobnosti slovenskej a českej architektúry. Doc. Ing. arch Jozef Liščák,PhD. doc. Ing. Peter Špička, PhD., doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD., doc. Ing. arch. akad. arch Ľubomír Titl, prof. Ing. Arch. Mojmír Kyselka, Phd. prof.Ing.arch.akad. arch. Miloslav Mudrončík , V roku 2003 bola Katedra architektúry zapísaná do medzinárodného zoznamu škôl architektúry ako 4. škola architektúry na Slovensku.