Prejsť na obsah
Katedra architektúry


2. KOLO VÝBERU NA ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PSA NA KATEDRE ARCHITEKTÚRY SVF STU

Klauzúrna práca z kreslenia bude v miestnostiach kresliarní na 22. poschodí
C2210 v termíne 8.9.2014 v čase od 9:00 hod.

Zo sebou si treba priniesť papier A2 a mäkkú ceruzku a odovzdať akad. sochárovi
Řehákovi ateliérovú tvorbu I a II alebo Bc. prácu.