Prejsť na obsah
Katedra architektúry

ŠTUDENTI KATEDRY ARCHITEKTÚRY ZÍSKALI 1. MIESTO V NÁRODNOM KOLE SÚŤAŽE MULTI COMFORT STUDENTS CONTEST V MILÁNE

Veľmi sa tešíme z našich tohtoročných bakalárov, Zuzany Šiškovej a Petra Králika, ktorí pod vedením architektky Ema Ruhigova (Kiabová) získali 1.miesto v národnom kole tohtoročnej súťaže Multi Comfort Students Contest 2019 v Miláne ! Srdečne gratulujeme!

Témou XV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi Comfort House Students Contest 2019, vypísanej firmou Saint-Gobain v spolupráci s magistrátom mesta Miláno bola rehabilitácia a prepojenie stanice metra Crescenzago s územím priľahlého sídliska v súlade s víziou #milano2030.

1. miesto - súťažný návrh č. 6
Autori: Peter Králik, Zuzana Šišková, SvF STU BA

Prínosom návrhu je silný urbanistický koncept a komplexnosť riešenia návrhu. Nová výstavba preberá tvaroslovie plytkých stredomorských striech aj do návrhu nových domov. V návrhu je riešená aj revitalizácia jestvujúcich domov na území B pridaním nových objemov pri schodiskách. Porota odporúča doriešiť protihlukovú bariéru od jestvujúcej automobilovej komunikácie a nadzemnej trasy metra a zvážiť objem a výškovú hladinu navrhnutej občianskej vybavenosti na pozemku C, ktorá je v tejto polohe v nesúlade s podmienkami súťaže.

Všetky ocenené návrhy nájdete na : https://www.archinfo.sk/diskusia/multi-comfort-students-contest-2019-vysledky.html?fbclid=IwAR2ECmpn8vPUCNcHv8tDNjqOhcoSNj5gRk4b5gvB8wjlT1tVGU8DOknY6BI

ÚSPECH ŠTUDENTOV KATEDRY ARCHITEKTÚRY V MEDZINÁRODNEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽI V ČÍNE

Podarilo sa! 

V medzinárodnej študentskej súťaži International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop sa naši študenti v spolupráci s tímom z Kunming University umiestnili medzi pätnástimi najlepšími tímami zo sveta, čo znamená, že v auguste letia na mesiac do Číny a tam navrhnuté dielo stavať!

Každoročne súťaž kladie dôraz na kontextuálnu architektúru ako aj prax a pritom skúma silu dizajnu v odľahlých štvrtiach čínskych provincií. Tento rok bolo zadaním navrhnúť chatový komplex s infraštruktúrou v historickej časti 100-ročného hruškového sadu v Siyang County, v Číne.

Od začiatku bolo najväčšou výzvou porozumieť novému prostrediu a čínskej kultúre, čo sa za tak krátky čas asi ani nedá. Naopak, možno vďaka tomu dokázali k návrhu pristupovať inak a porota to v piatok ocenila.

Obrovská vďaka patrí architektovi J. Hermannovi za sprostredkovanie a podporu, architektke Z. Nádaskej a P. Paňákovi za pravidelné konzultácie, študentom aj profesorovi z partnerskej Kunming University za spoluprácu, vedúcemu tímu M. M. J. Arnouldovi za skvelú organizáciu a samozrejme našim študentom za ich kvalitnú prácu a bojové nasadenie aj napriek časovej tiesni.

Menovite sú to: Robert Provazník, Romana Vojtková, Juliana Tafernerová, Jakub Hanzl a Michal Marťák.

Projekt nájdete na stránke vyhlasovateľa (3. v poradí) : 

https://mp.weixin.qq.com/s/mkdjHkfGezg9ZljtiMKhcA?fbclid=IwAR2AK2z7G1c2-oi42chYd1KLI0LriN_QVmAwYP13vtVQd-R0yqj6inLkx1I

ÚSPECH NA MEDZINÁRODNOM KOLE ŠVOČ 2019 V ŽILINE

Veľká gratulácia našej študentke DOMINIKE HÚDOKOVEJ, ktorá si z tohoročného MEDZINÁRODNÉHO KOLA ŠVOČ 2019 odniesla krásne 1.MIESTO !

Chceme sa poďakovať aj ostatným študentom Katedry architektúry, ktorí sa prebojovali do medzinárodného kola, a v neposlednom rade aj ich pedagógom.

Práca je zverejnená na webe archinfo:  https://www.archinfo.sk/skoly/blog/vysledky-svoc-na-stavebnej-fakulte-stu.html

FAKULTNÉ KOLO KONFERENCIE ŠVOČ

Výsledky fakultného kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti:

1. miesto - Bc.Robert Provazník, Bc. Denis Pakši - Nové nástroje v procese architektonickej tvorby - fotogrametria a 3D tlač - vedúci práce Ing. arch. Alexander Topilin

2. miesto - Bc. Dominika Húdoková - Premena Baťovej kolónie v Partizánskom alebo ako sa z Červenej ulice vytráca Batizmus - vedúci práce Ing. Filip Bránický

3. miesto - Katarína Drgoňová, Eva Kováčová - Analýza a optimalizácia faktoru tvaru panelovej výstavby na Slovensku - Ing. arch. et. Ing. Roman Ruhig

4. miesto - Petra Kleimanová - Rozbor jednotlivých urbánnych štruktúr v obciach a ich integrácia do kontextuálneho navrhovania - vedúci práce Ing. arch. et. Ing. Roman Ruhig

Gratulujeme víťazom, ďakujeme zúčastneným!

Vidíme sa 16.5. na medzinárodnom kole v Žiline.

4 ocenené práce nájdete aj na : https://www.archinfo.sk/skoly/blog/vysledky-svoc-na-stavebnej-fakulte-stu.html

CENA A+

25.3.2019 sa uskutočnilo prvé slávnostné odovzdávanie ocenenia A+ za najlepšie ateliérové práce minulého semestra.

Štyri ocenené práce boli zverejnené už aj na archinfo.sk.
Víťazom ešte raz gratulujeme a tešíme sa na ďalšie výstupy našich študentov!