Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Cieľ seminára

Seminár ponúka uchádzačom o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizovaným geodetom a kartografom (členom KGK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie s cieľom aktualizácie úrovne poznania v danej tematike. Vytvára súčasne priestor na zodpovedanie otázok, konzultácie a diskusiu  frekventantov a prednášajúcich. Seminár je tematicky zameraný na aktuálne problémy v inžinierskej geodézie, na právne a technické predpisy súvisiace s výkonom predmetných činností.

 

 

Tematické zameranie seminára:

  • právne a technické predpisy v oblasti geodézie a kartografie,
  • metrologické zabezpečenie geodetických činností,
  • mapové a geodetické podklady pre projektovanie a výstavbu objektov,
  • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu,
  • kataster nehnuteľností vo vzťahu k výstavbe objektov,
  • vytyčovanie stavebných objektov,
  • meranie posunov a pretvorení stavebných objektov,
  • analýza meraní,
  • vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov.