Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Katedra vodného hospodárstva krajiny podporuje a vytvára podmienky študentom na absolvovanie časti štúdia v zahraničí na inžinierskom štúdiu. Dôkazom toho je niekoľko úspešných pobytov našich študentov, napr.

  • TU Vienna (Bc. Peter Janota, Bc. Eva Krajčová, Bc. Karol Kňava)
  • ČVUT Praha (Bc. Zuzana Konečná)
  • Cranfield University (Bc. Peter Šúrek, Bc. Peter Valent získali tiež titul MSc., Bc. Katarína Jeneiová, Bc. Bača)
  • Catholic University of Leuven (Bc. Eva Uhliarová)

 

Zahraničná stáž sa stala bežnou súčasťou v doktorandskom štúdiu, kde je viac možností na rozšírenie si znalostí, výmenu poznatkov a spolupráce ohľadne výskumu a spoločných projektov s inými univerzitami.

Medzi zahraničné univerzity, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu a stáže, patria: