Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Projekty financovane EU - (6 RP, 7RP, COST, ERC, TEMPUS, atd'.)

1. Szolgay, J.: RECARE, Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care, projekt 7RP. Refernce No. FP7 – 603498-2, Doba riešenia 2013 – 2017.

2. Hlavčová, K: Subkontraktor projektu CarpathCC Climate Change Framework Project. DGE European Commission project, Specific contract No. ENV.D.1/201/612685/SR1, Framework Contract No. END.D.1/FRA/2011/0006. Doba riešenia 2012 - 2013.

3. Szolgay, J.: HYDRATE, Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting, projekt No. FP6- 037024, Doba riešenia 2006 - 2009.

INTEREG V-A

1. Výleta, R.: PONEP, Prevencia a odstraňovanie následkov erózie pôdy, budovanie ekostabilizačných prvkov v zemi a rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry pre ochranu a koordinovanie riadenia prírodne významných cezhraničných území.  INTEREG V-A SK-CZ/2016/04, Doba riešenia 2018 - 2019.

Projekty financované (OECD,UNDP, GEF, Svetová banka, atd'.)

1. Szolgay, J.: Aufbau eines Forschungsnetzwerks fur einen „Global Change Atlas of the Danube Region“(GLOCAD). Koordinátor konzorcia projektu (meno koordinátora, názov inštitúcie): Prof. Wolfram Mauser Ludwig-Maximilian Universität Munchen, Germany, Doba riešenia 2013 - 2014.

Mobilné projekty (TEMPUS, CEEPUS, SCIEX, LPP, MVTS.)

1. Kohnová, S.: Baltic University Programme (v spolupráci s Uni Uppsala). Sustainable Water Management Programme. Zmluva podpísaná na akadem. rok 2013 - 2014 v roku 2013 (Projekt na financovanie mobility študentov na workshopy poriadané centrom BUP Uppsala).