Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej študentskej súťaže Xella pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej na tému „P/Rezidentskej rezidencie“, vyhlásený ešte v roku 2019, bol dňa 19. októbra 2021 zavŕšený oficiálnym slávnostným odovzdávaním cien. 

Odovzdávanie cien sa kvôli pandemickej situácii muselo odložiť o viac ako rok, no odmenou víťazom boli adekvátne ocenenia (4000, 2000 a 1000 €). Tri víťazné návrhy a traja nositelia špeciálnej odmeny sa zišli, aby si prevzali ocenenie, ktoré je nielen užitočnou referenciou pre budúcu kariéru architekta, ale aj obohatením o vzácne skúsenosti z práce na unikátnom projekte.

Z troch najvyšších ocenení získali študenti Stavebnej fakulty STU v Bratislave prvé dve ceny.

Vyhodnotenie súťaže „P/Rezidentská rezidencia“

Porota v zložení Juraj Benetin (predseda), Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Ľubomír Králik, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Miroslav Stach a Lucia Štasselová vyberala spomedzi 56 odovzdaných prác troch víťazov a udelila tiež tri špeciálne odmeny projektom, ktoré porotu zaujali svojim originálnym prevedením nápadu. Zasadnutie poroty trvalo celkom 2 hodnotiace dni, v druhej fáze sa k porote zloženej z architektov pridala aj porota expertov z Kancelárie prezidenta SR a Odboru diplomatického protokolu MZV SR, ktorých čestná funkcia v súťaži spočívala v diskusii s porotou v kontexte bezpečnosti a protokolárnych záležitostí prezidentskej rezidencie.

„S porotou sme si určili niekoľko základných kritérií, najmä reprezentatívnosť smerom dovnútra krajiny, ktorú sme si definovali tak, že návrh by mal byť malým, kvalitným a ohľaduplným objektom pre malú a kvalitnú krajinu. Zároveň netreba zabúdať, že je to objekt, v ktorom sa má bývať, preto sme sa snažili nájsť taký návrh, aby fungoval pre prezidentský úrad ako obľúbené miesto na život,“ hovorí Juraj Benetin, predseda poroty 25. ročníka súťaže.

Víťazné návrhy:
1. cena: Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave, vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák
2. cena: Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave, vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
3. cena: Samuel Cigler a Matěj Hoffmann, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Porota udelila aj odmeny:
1. odmena: Bc. Petra Jablonická, Bc. Jana Kubicová, Bc. Matúš Hudec, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, vedúci práce: Ing. arch. Martin Kusý
2. odmena: Katarína Košutová, Fakulta architektury, České vysoké učení technické, Praha, vedúci práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
3. odmena: Bc. Tomáš Perďoch, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák

Našim úspešným študentom aj pedagógom srdečne blahoželáme! Z vyjadrení poroty vyberáme:

1. cena: Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave
vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák

Odborný posudok poroty:

Presvedčivý koncept umiestnenia objektu v severozápadnej časti pozemku s využitím morfológie terénu a smerovania obytných priestorov k svetovým stranám priniesol pridanú hodnotu panoramatických pohľadov orientovaných na scenériu Bratislavy.

Príkladom je jednoduché podlažné segregovanie dvoch základných funkcií domu – prezidentskej a rezidentskej. Tým každá prevádzka dostáva priestor na jej rozvoj a to pri zachovaní ich intímneho prepojenia so záhradou.

Množstvo požadovaných priestorov v návrhu prinieslo umiestnenie malého pátia, ktoré prispieva k presvetleniu a spríjemneniu obytných častí domu. Návrh jednoducho rieši dôstojnosť a noblesu reprezentačných priestorov a na druhej strane intimitu a kvalitu obytných priestorov.

Objekt svojim zasadením v hornej časti kopca necháva priestor záhrade a jestvujúcej vzrastlej zeleni. Stvárnenie rezidencie podčiarkuje priamočiara súdobá architektúra, ktorá má ambíciu nadčasovej a v neposlednom rade udržateľnej formy.

1. cena: Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Poster PDF


2. cena: Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave
vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

Odborný posudok poroty:

Na prvý pohľad formálne nenápadne ale kultivovane spracovaný návrh je excelentným reprezentantom jednoznačného riešenia stvárneného v kompaktnej hmote, ktorá je optimálne osadená na relatívne malom ale komplikovanom pozemku.

Netrpí sentimentom k existujúcemu objektu, ktorý nevykazuje žiadne architektonické ani historické hodnoty. Lineárnou formou reaguje na morfológiu záhrady a umožňuje vnímať unikátne kvality lokality s výhľadmi na mesto a krajinu a zároveň využitia potenciálu už existujúcej záhrady ako súčasť obytnej časti, ktorá má dnes už svoj privátny pôvab.

Minimalistická forma vizuálne redukuje potrebnú solídnu hmotu objektu, delením na rezidenčnú zónu s nekompromisným hlavným vstupom, technickým dvorom a reprezentatívnou záhradou na jednej strane a na súkromnú rezidenciu so záhradou a terasou na druhej strane. Formálne sú obe funkcie čisto a jednoznačne oddelené, čitateľnosť riešenia je podčiarknutá súvislými presklenými plochami cez dve podlažia v reprezentatívnej časti.

Návrh nešpecifikuje detailné spracovanie a tak dáva priestor na domyslenie technického riešenia, ale aj možného tvaroslovia pri jeho realizácii. Požadovaný lokalitný program je načrtnutý schematicky ale jasne, s možnosťou flexibilných zmien v počte, veľkosti a výškovom členení jednotlivých funkčných plôch. Interiér tak umožňuje flexibilné využitie v závislosti od následnej detailnej špecifikácii potrieb rezidencie.

2. cena: Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Poster PDF

Vyjadrenie doc. Ing. arch. Ľubice Selcovej, PhD., odbornej garantky súťaže:

Cieľom projektu bolo priniesť inšpiráciu pre to, ako by mohla v budúcnosti vyzerať prezidentská vila. Táto stavba má veľmi špecifické nároky, pretože aj prezident je rezident, to znamená, že vila musí mať adekvátnu reprezentatívnu funkciu, no zároveň poskytovať útočisko, súkromie a bezpečnosť hlave štátu. Pri pohľade na prezidentské bývanie vo svete sa naskytá aj otázka – ako do architektonického projektu zakomponovať aj národnú rovinu a priniesť unikátny dizajn. Smutné je, že prezidentská vila na bratislavskom Slavíne dosiaľ neprešla rekonštrukciou, býval v nej zatiaľ iba jeden slovenský prezident a odvtedy viac-menej chátra. Preto sme si vilu vybrali ako objekt pre zadanie študentskej súťaže, ako výnimočné zadanie pre výnimočný jubilejný 25. ročník.

Témou aktuálneho, 27. ročníkaINTERVENCIE – AKO ĎALEJ KOPČANY? Únik zo súčasnosti do histórie a naopak v česko-slovenskej prihraničnej oblasti v Kopčanoch. 

Ide o urbanisticko-krajinársku a architektonickú súťaž, ktorej cieľom je formou intervencií v urbanizovanom aj prírodnom prostredí podporiť regionálny a cezhraničný turizmus na území, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy a dôb Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeoparku Mikulčice – Kopčany.

Rozhodnutie o konaní exkurzie s návštevou obce Kopčany a Archeoparku Mikulčice-Kopčany bude aktualizované v  závislosti od vývoja pandemickej situácie. Registrácia na exkurziu (ak sa uskutoční) bude prebiehať na webe súťaže.

Viac informácií na stránke: xellasutaz.ytong.sk.

Tlačová správa na stiahnutie PDF

Text: Katarína Minarovičová, koordinátorka súťaže na SvF


Aktualizácia z 15.12.2021:

Milí študenti,

prednáška k 27. ročníku študentskej súťaže sa uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams v piatok 17.12.2021 o 9.30. Všetkým zaregistrovaným študentom príde pozvánka od pani doc. Selcovej.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Rozhovor s ocenenými študentmi a ich pedagógmi nájdete na našej webovej stránke.