Prejsť na obsah
Katedra architektúry

PRIHLÁSENIE ŠTUDENTOV B-PSA NA BC PRÁCU  NA KARCH V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 

INFORMÁCIA pre záujemcov o bakalársku prácu na Katedre architektúry. 

 
Prosím, kontaktujte mailom pedagóga, u ktorého máte záujem konzultovať vašu Bakalársku prácu a zašlite mu vaše portfólio terajších prác. Po akceptovaní vás pedagóg pridá do zoznamu, nakoľko kapacity na BC prácu na KARCH sú obmedzené.
 
Pre štúdium študijného programu I-PSA zameranie "architektúra"  nie je povinné absolvovať BC prácu na KARCH. Výber na I-PSA sa realizuje pre všetkých záujemcov prostredníctvom talentových prijímacích skúšok.
 
Zoznam školiteľov bakalárskych prác:
 
 

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.              

1. Šilhár Roman

2. Varga Ivor

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.                     

3. Bizíková Michaela

4. Rezníková Gabriela 

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.                                      

5. Sepešiová Daniela

6. Výhonská Eva

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.                              

7. Sýkora Marián

8. Dudlák Matej 

Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.            

9. Jurkasová Katarína

10. Ládi Roman

Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.                 

11. Jakubiička Igor

12. Kmeťová Aurélia

Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.                                 

13. Cibulková Eva

14. Luščáková Stanislava

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.                                 

15. Bachratá Sabína

16. Vetor Šimon

Ing. Filip Bránický, PhD.                                               

17. Brenkusová Oľga 

18. Ujmiak Michal

Ing. Ing. arch. Roman Ruhig, PhD.                           

19. Brincko Michal

20. Hronský Adam

Ing. arch. Alexander Topilin                                       

21. Harčarufková Zuzana

22. Šašalová Mária

Ing. Matthias Arnould                                                 

23. Varga Filip

24.Sadloň Jakub

Ing. Martin Poliak                                                          

25. Dančo Martin

Ing. Nora Naddourová                                                 

26. Hečková Lenka

Ing. Marína Kotiv 

27. Ďurčovič Martin

Zatiaľ bez pedagóga                                                                      

28. Pailová Monika

29. Benko Henrich

30. Baluch Martin

31. Kubicová Michaela

32. Držík Ondrej 

33. Kavecký Andrej

34. Alex Sasvari 

35.Gino Šárkozy

36.Pazmány Nóra - opakovaná 

37.

38.

39.

40.

 
Témy prác a špecifikáciu zadania si dohodnete spolu s vašim budúcim školiteľom v septembri.
 OPAKOVANÍ ŠTUDENTI :
1. Nóra Pázmány - doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. 
V prípade otázok píšte na pilarpavol@gmail.com

 

OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU B-PSA 2020

 

Študijný odbor:

5.1.4 Pozemné stavby

Študijný program:

3631 Pozemné stavby a architektúra (1. Stupeň)

 

Stiahnuť otázky