Prejsť na obsah
Katedra architektúry

PRIHLÁSENIE ŠTUDENTOV B-PSA NA BC PRÁCU  NA KARCH V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 

INFORMÁCIA pre záujemcov o bakalársku prácu na Katedre architektúry. 

 
Prosím, kontaktujte mailom pedagóga, u ktorého máte záujem konzultovať vašu Bakalársku prácu a zašlite mu vaše portfólio terajších prác. Po akceptovaní vás pedagóg pridá do zoznamu, nakoľko kapacity na BC prácu na KARCH sú obmedzené.
 
Pre štúdium študijného programu I-PSA zameranie "architektúra"  nie je povinné absolvovať BC prácu na KARCH. Výber na I-PSA sa realizuje pre všetkých záujemcov prostredníctvom talentových prijímacích skúšok.
 
Zoznam školiteľov bakalárskych prác:
 
 

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.              

1. Šilhár Roman

2. Varga Ivor

3.Pazmány Nóra

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.                     

4. Bizíková Michaela

5. Rezníková Gabriela 

+1.

+2.

doc. Ing. arch. Eva Borecká, PhD.                                      

6. Sepešiová Daniela

7. Výhonská Eva

8. Držík Ondrej 

+1.

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.                              

9. Sýkora Marián

10. Dudlák Matej 

+1.

+2.

Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.            

11. Jurkasová Katarína

12. Ládi Roman

+1.

+2.

Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.                 

13. Jakubiička Igor

14. Kmeťová Aurélia

15. Igor Lelkeš

16. Kubicová Miroslava

17. Mojžiš Andrej

Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.                                 

18. Cibulková Eva

19. Luščáková Stanislava

20. Kavecký Andrej

21. Šida Adam

22. Sasvári Alexander

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.                                 

23. Bachratá Sabína

24. Vetor Šimon

25. Monika Pailová

26. Ďurčovič Martin   

Ing. arch. Michal Bogár, PhD.

27. Benko Henrich

28. Baluch Martin

Ing. Filip Bránický, PhD.                                               

29. Brenkusová Oľga 

30. Ujmiak Michal

Ing. Ing. arch. Roman Ruhig, PhD.                           

31. Brincko Michal

32. Hronský Adam

Ing. arch. Alexander Topilin                                       

33. Harčarufková Zuzana

34. Šašalová Mária

Ing. Matthias Arnould                                                 

35. Varga Filip

36.Sadloň Jakub

Ing. Martin Poliak                                                          

37. Dančo Martin

Ing. Nora Naddourová                                                 

38. Hečková Lenka

Zatiaľ bez pedagóga                                                               

39. Gino Šárkozy - neakceptovaný 

40. Filip Skubeň 

 
Témy prác a špecifikáciu zadania si dohodnete spolu s vašim budúcim školiteľom v septembri.
V prípade otázok píšte na pilarpavol@gmail.com

 

OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU B-PSA 2020

 

Študijný odbor:

5.1.4 Pozemné stavby

Študijný program:

3631 Pozemné stavby a architektúra (1. Stupeň)

 

Stiahnuť otázky