Prejsť na obsah
Katedra architektúry

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2021 - 2. KOLO

 2. STUPEŇ ŠTÚDIA, ODBOR I-PSA

2. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: upresnený neskôr - predbežne prihlásenie do 9.8. na ŠP I-AKP 
Termín  konania talentovej skúšky (len študijný program PSA): 23. augusta 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 24. augusta 2021

Organizačné pokyny pre 2. kolo prijímacích skúšok

do 31. mája 2021 do 20.augusta 2021 termín prihlásenia sa na talentové skúšky u Ing. arch. Alexandra
Topilina (KARCH) (topilinalexander@gmail.com), uchádzači odovzdajú mailom PORTFÓLIO vo formáte *.pdf (maximálna veľkosť 15 MB), ktoré bude obsahovať minimálne dve ateliérové práce, prednostne z AT1 (rodinný dom) a AT2 (bytový dom). Jednu z ateliérových tvorieb je možné nahradiť bakalárskou záverečnou prácou (predmetné výberové konanie je určené pre poslucháčov s ukončeným štúdiom bakalárskeho stupňa B-PSA na SvF alebo
príbuzných programov zameraných na architektúru)

 23. júna 2021 klauzúrna skúška z kreslenia online v čase od 9:00 do 12:00 hod a od
13:00 do 16:00 hod. Študenti dostanú link na Google Meet Na skúšku je potrebné si prichystať: mäkké ceruzky (4B-8B), dva výkresy formát A2/A3 a gumu.

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po zasadnutí prijímacej komisie pre
inžinierske štúdium.