Prejsť na obsah
Katedra architektúry

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2022 - 1. KOLO

 2. STUPEŇ ŠTÚDIA, ODBOR I-PSA

1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2022
Termín konania talentovej skúšky (len študijný program PSA): 17. júna 2022
Termín konania prijímacej skúšky: 21. júna 2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 23. júna 2022

Organizačné pokyny pre 1. kolo prijímacích skúšok

• do 31. mája 2022  podanie prihlášky a  prihlásenie na termín klauzúrnej skúšky - do online dokumentu tu 

https://docs.google.com/document/d/1HI_dIKtzDuMQ1J3HDqrLUwLDQZZaPQo9ycQAR47V5eE/edit?usp=sharing

• 14, 15,16, 17. júna 2022 klauzúrna skúška z kreslenia na 22. poschodí v čase od 9:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod.

• uchádzači odovzdajú PORTFÓLIO vo formáte *.pdf (maximálna veľkosť 15 MB) (najneskôr do dňa konania klauzúrnej skúšky mailom arch. Topilinovi a vytlačené akad. sochárovi Řehákovi počas klauzúrnej skúšky), ktoré bude obsahovať minimálne dve ateliérové práce,prednostne z AT1 (rodinný dom) a AT2 (bytový dom). Jednu z ateliérových tvorieb je možné nahradiť bakalárskou záverečnou prácou.

Na klauzúrnu skúšku z kreslenia je potrebné si priniesť: mäkké ceruzky (4B-8B), dva výkresy formát A2 a gumu.

• 22. júna 2022 oznámenie výsledku talentovej skúšky prostredníctvom e-mailu.

• 23. júna 2022 zasadnutie prijímacej komisie pre inžinierske štúdium a následné písomné informovanie uchádzačov o výsledku prijímacieho konania.