Prejsť na obsah
Katedra geodézie

A.G.K. 2022

Seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov

 

Termín:          13. 09. 2022 (utorok)

Miesto:           Stavebná fakulta STU v Bratislave, miestnosť B319 (BAT)

7:45 – 8:20

Prezentácia, káva

8:20 – 8:30

Úvod, privítanie

8:30 – 9:30

Nová legislatíva v oblasti územného plánovania a výstavby
(Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe, návrh vyhlášky Geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe)

 

Kopáčik, A. 

Komora geodetov a kartografov

9:30 – 10:00

Skúsenosti SAK KGK a aktuálna úprava otázok na kvalifikačnú skúšku pre oblasť IG

(skúsenosti SAK KGK z oblasti realizácie skúšok, nedostatky predkladaných projektov, úprava otázok vo svetle novej legislatívy)

Lukáč, Š. 

Komora geodetov a kartografov

10:00 – 10:30

Prestávka, káva, občerstvenie

10:30 – 11:30

Využitie dronov v geodetickej praxi                        

(systémy využiteľné v geodetickej praxi, platná legislatíva, príklady z aplikačnej praxe) 

Fraštia, M.

Katedra geodézie STU v Bratislave

11:30 – 12:15

Moderné geodetické základy a záväzné transformácie

(využitie geodetických základov a transformácií v geodetickej praxi, skúsenosti z aplikačnej oblasti)

Droščák, B.,

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12:15 – 12:30

Záver, občerstvenie