Prejsť na obsah
Katedra geodézie

 

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Komora geodetov a kartografov

usporiada

seminár
pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2020

s tematickým zameraním

 

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 prípravný kurz pre uchádzačov

 

 

Termín konania
26. mája 2020

 

Miesto konania
Bratislava, Stavebná fakulta, miestnosť B319

 


Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania 
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartograrfov