Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Na vypísané témy je možné sa prihlásiť na sekretariáte katedry geodézie.

Vedúci: Ing. J. Ježko, PhD. 
1. Osobnosti a udalosti z dejín geodezie, kartografie a katastra („z Dejín zememeračstva“)
2. Osobnosti a udalosti z dejín geodezie, kartografie a katastra („z Dejín zememeračstva“)
3. Osobnosti a udalosti z dejín geodezie, kartografie a katastra („z Dejín zememeračstva“)

Vedúci: Ing. I. Lipták, PhD. 
1. Testovanie kinematických meraní univerzálnej meracej stanice

Vedúci: Ing. P. Kyrinovič, PhD. 
1. Určovanie posunov a pretvorení výškovej budovy

Vedúci: Ing. M. Marčiš, PhD. 
1. Videogrametrické meranie vysokorýchlostných javov