Prejsť na obsah
Katedra geodézie
17.12.2018 Aktualizované otázky na ŠZS 2. stupňa (Ing.) študijného programu Geodézia a kartografia
07.06.2018 Aktualizovaný harmonogram a zloženie komisií ŠZS študijného programu GKK pre 1. stupeň štúdia (Bc.)
05.05.2018 Zverejnený harmonogram a zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác za šk. rok 2017/2018
27.04.2018 Komisie a harmonogram ŠZS študijného programu GaK pre 2. stupeň štúdia (Ing.) - Aktualizácia!
20.04.2018 Aktualizované otázky na ŠZS z predmetu "Rovinná geodézia"
16.06.2017 Zverejnený harmonogram a zloženie komisií ŠZS študijného programu GKK pre 1. stupeň štúdia (Bc.)
10.05.2017   Zverejnený harmonogram a zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác za šk. rok 2016/2017
05.05.2017   Komisie a harmonogram ŠZS študijného programu GaK pre 2. stupeň štúdia (Ing.)
23.01.2017   Pridané skriptá z Geodézie v priemysle na voľné stiahnutie
09.01.2017   Štipendijný fond Slavojovcov - výzva pre doktorandov - podávanie žiadostí o grant na r. 2017
24.10.2016   Vypísané témy ŠVK na obdobie 2016/2017