Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Tvorba 3D modelu konvergentným snímkovaním
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD. Riešiteľ: Peter Németh
Vytyčovacie práce stavebných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. Riešiteľ: Martin Pollák
Vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov stavebných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. Riešiteľ: Tibor Füleky
Testovanie elektronického teodolitu a nasadzovacieho diaľkomeru DISTO
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Silvia Bátorová
Súradnicové riešenie osi komunikácie
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová, PhD. Riešiteľ: Milan Uličný
Overovanie (skúšky) nivelačných prístrojov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová, PhD. Riešiteľ: Rastislav Valášek
Overovanie presnosti teodolitov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Juraj Praženka
Využitie ručných navigačných prístrojov GPS
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Ernest Riegl
Aplikácia štatistického modelu spracovania geodetických meraní
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Ondrej Kváľ
Digitálne nivelačné prístroje a ich možnosti využitia
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Ján Kráľ
Využitie bezodrazových meracích systémov pri zameriavaní fasád budov
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Roberta Sekerková
Geodetické práce pri realizácii novostavieb
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Filip Varinský
Určenie priestorových posunov metódou priesekovej fotogrametrie
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia Riešiteľ: Jozef Cesnak
Fotoplán fasády
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia Riešiteľ: Michal Brachtýr
Kalibrácia nemetrickej digitálnej kamery
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia Riešiteľ: Martina Kadlečková
Meranie posunov digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia Riešiteľ: Dagmar Kačírekova
Určenie veľmi krátkej dĺžky
     Vedúci: Ing. Michaela Korbášová Riešiteľ: Michal Jendrušák
Vyrovnanie polygónového ťahu
     Vedúci: Ing. Michaela Korbášová Riešiteľ: Hana Hrdlovičová
Vplyv rozdielnych dĺžok zámer na hodnotu prevýšenia
     Vedúci: Ing. Michaela Korbášová Riešiteľ: Ondrej Holeša
Určenie tvaru rektifikačnej koľajnice
     Vedúci: Ing. Michaela Korbášová Riešiteľ: Pavol Domin
Určenie geometrických parametrov objektu s priestorovou skladbou
     Vedúci: Ing. Patrik Kubanka Riešiteľ: Juraj Brázdil
Spracovanie merania vytyčovacej siete pre tunel - časť podzemná
     Vedúci: Ing. Patrik Kubanka Riešiteľ: Peter Lanátor
Vyjadrenie polohovej presnosti bodov (odvodenie vzťahov)
     Vedúci: Ing. Patrik Kubanka Riešiteľ: Libor Porubčan
Porovnanie dvoch postupov výpočtu parametrov 1. a 2. rádu v polohovej sieti
     Vedúci: Ing. Patrik Kubanka Riešiteľ: Kamila Višniarová
Problematika veľmi krátkych dĺžok v geodézii
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Marek Györi
Kontrola geometrických parametrov stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Veronika Barančová
Využitie programových produktov univerzálnych meracích staníc pri vytyčovaní a zbere údajov
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Michal Doležal
Aplikácia metódy prechodného stanoviska
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Roland Hudek
Analýza presnosti polygónových ťahov líniových stavieb
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Jozef Ondrejkov
Apriórna analýza výsledkov nivelačných meraní
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Maroš Kováč
Teoretické a praktické aspekty využitia paralaktickej metódy merania dĺžok
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Peter Fecík
Vyrovnanie nivelačnej siete parametrickou metódou
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Martin Macháč
Presnosť projektívneho prekreslenia v závislosti od mierkového čísla
     Vedúci: Ing. Alexandra Samuhelová Riešiteľ: Jozef Čierny
Presnosť projektívneho prekreslenia v závislosti od konvergentného uhla snímkovania
     Vedúci: Ing. Alexandra Samuhelová Riešiteľ: Zuzana Ferková
Prekreslenie fasády digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Ing. Alexandra Samuhelová Riešiteľ: Ľubica Vinceová
Geodetické práce pri zameraní skutočného stavu plynovodu
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Matej Súčik
Plochomerné prístroje
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Pavel Novák
Trigonometrické určovanie výšok na blízke vzdialenosti
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Lukáš Jurčík
Testovanie laserových nivelačných prístrojov
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Ľuboš Daniš

<- Späť