Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Geodetické práce pri výstavbe obchodného centra
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Peter Šuran
Digitálne nivelačné prístroje a ich možnosti využitia
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Ján Kráľ
Geodetické práce pri realizácii novostavby bytového domu
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Filip Varinský
Využitie elektronických tachymetrov s pasívnym odrazom
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ: Igor Horváth
Overovanie presnosti teodolitov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Peter Glogovský
Využitie ručných navigačných prístrojov GPS
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Ernest Riegl
Metódy na vyrovnanie polygónového ťahu
     Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Lenka Beňová
Polohopisné a výškopisné zameranie rodinného domu
     Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Zoltán Kľučka
Metóda prechodného stanoviska
     Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Matúš Nemčík
Určenie parametrov 1. a 2. rádu vytyčovacej siete
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Lenka Truhanová
Analytické riešenie smerového a výškového vedenia osi komunikácie
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Júlia Turanová
Kontrola geometrických parametrov stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Veronika Barančová
Prekreslenie fasády digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Ing. Alexandra Matyšáková Riešiteľ: Ľubica Vinceová
Presnosť projektívneho prekreslenia v závislosti od mierkového čísla
     Vedúci: Ing. Alexandra Matyšáková Riešiteľ: Jozef Čierny
Digitálna fotogrametria a jej využitie pri dokumentácii pamiatkových objektov
     Vedúci: Ing. Alexandra Matyšáková Riešiteľ: Jaromír Dvořák
Analýza chýb merania vodorovných a zvislých uhlov
     Vedúci: Ing. Michal Pirháč Riešiteľ: Ján Kotúľ
Stabilita nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Ján Gáborčík
Testovanie rotačných laserových prístrojov
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Peter Antalík
Trigonomické meranie výšok na krátke vzdialenosti
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Viktor Opál
Skúšky nivelačných prístrojov pre presnú niveláciu
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Martina Ružičková
Určenie zvislosti továrenského komína
     Vedúci: Ing. Miriam Zámečníková Riešiteľ: Ľuboš Bogár
Tvorba účelovej mapy areálu STU v Trnávke
     Vedúci: Ing. Miriam Zámečníková Riešiteľ: Michal Halinár
Vybudovanie a meranie bodového poľa v areáli STU v Trnávke
     Vedúci: Ing. Miriam Zámečníková Riešiteľ: Ľuboš Kormaník

<- Späť