Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Geodetické práce pri výstavbe obchodného centra
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Peter Šuran
Digitálne nivelačné prístroje a ich možnosti využitia
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Ján Král
Meracie systémy s pasívnym odrazom a ich využitie
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Igor Horváth
Geodetické práce súvisiace so zameraním kanalizácie
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Ľuboš Bogár
Geodetické práce súvisiace so zameraním kanalizácie
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Augustín Orieška
Vytyčovanie kalichov a stĺpov pri výstavbe novostavieb
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Michal Dibdiak
Orientácia snímkovej dvojice na digitálnych pracovných staniciach DVP a Delta
     Vedúci: Ing. Miroslav Beliansky Riešiteľ: Darina Jakubcová
Určenie plochy a kubatúry objektu pomocou fotogrametrie
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Matúš Kulman
Presnosť viacsnímkovej fotogrametrie v závislosti od počtu snímok
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Martin Salva
Testovanie vybraných parametrov digitálnej zrkadlovky Nikon D200
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Richard Pilnik
Overovanie presnosti teodolitov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Peter Glogovský
Určovanie priestorovej polohy bodov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Milan Kubiš
Stabilita nivelačných prístrojov pre PN
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Elena Tomková
Overenie presnosti delenia kruhov teodolitov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: -
Problematika merania zvislých posunov stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Anna Hostinová Riešiteľ: Michal Beliš
Vytyčovanie stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Anna Hostinová Riešiteľ: Miroslav Baláž
Geodetický monitoring mostného objektu na Kapucínskej ulici v Bratislave
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová, PhD. Riešiteľ: Andrej Vágo
Aplikácia digitálnej fotogrametrie v medicíne
     Vedúci: Ing. Miroslava Chlepkova Riešiteľ: Michaela Fabianová
Využitie ručných navigačných prístrojov GPS
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Ernest Riegel
Testovanie vybraných parametrov elektronických tachymetrov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Martin Ondriaš
Vybudovanie a meranie bodového poľa v areáli STU v Trnávke
     Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Ľuboš Kormaník
Tvorba účelovej mapy areálu STU v Trnávke
     Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Michal Halinár
Meranie zvislých posunov kostola Sv. Petra v Záhorskej Bystrici
     Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Peter Garai
Meranie zvislých posunov základov rotačnej pece
     Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Ondrej Paulik
Metódy na vyrovnanie polygónového ťahu
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Lenka Beňová
Metóda prechodného stanoviska
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Matúš Nemčík
Určenie priestorovej vzdialenosti neprístupných pozorovaných bodov
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Július Köszaga
Určenie vodorovných posunov stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Lenka Gažúrová
Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov diaľničného mostného objektu
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Peter Pavlov
Meranie geometrických parametrov technologického zariadenia
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Zuzana Železníková
Vyhodnotenie zvislých posunov objektov vodného diela Zemplínska Šírava
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Marek Šefčík
Stabilita nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Ján Gáborčík
Testovanie rotačných laserových prístrojov
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Antalik
Trigonomické meranie výšok na krátke vzdialenosti
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Viktor Opál
Meranie plôch
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Pástor
Geodetické práce pri zameraní skutočného stavu inžinierských sieti
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Daniel Pavlis
Vyhotovenie mapových podkladov pre rekonštrukciu železničnej trate
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Ján Czafík
Vyhotovenie geometrického plánu
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Agáta Bútorová

<- Späť