Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Vytyčovanie osí stĺpov pre oceľovú konštrukciu výrobnej haly
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Tomáš Kozár
Zameranie skutočného stavu stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Michal Kalis
Geodetické práce pri výstavbe obchodného centra
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Ondrej Baránek
Presnosť viacsnímkovej fotogrametrie v závislosti od počtu snímok
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Martin Salva
Aplikácia fotogrametrie v antropológii
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: -
Vplyv zmeny parametrov digitálnej kamery na zmenu obrazových súradníc
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: -
Určenie rovinných posunov metódami jednosnímkovej fotogrametrie
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Martin Lörinc
Analytické riešenie kružnicového oblúka
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Gabriela Gábová
Analytické riešenie výškových oblúkov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Katarína Sýkorová
Priestorové pretínanie napred
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Daniel Szatmári
Overenie presnosti teodolitov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Slavomíra Dufalová
Možnosti využitia GNSS technológií v inžinierskej geodézii
     Vedúci: Ing. Anna Hostinová Riešiteľ: Miroslava Šufliarska
Geodetické metódy merania posunov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová, PhD. Riešiteľ: Vladimír Kľoc
Zaťažovacie skúšky mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová, PhD. Riešiteľ: Pavol Štefunda
Dlhodobé meranie zvislých posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová, PhD. Riešiteľ: Peter Šingliar
Určenie priestorovej polohy bodov v laboratórnych podmienkach (optické prístroje)
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Matej Kubík
Určenie priestorovej polohy bodov v laboratórnych podmienkach (elektronické prístroje)
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Matúš Moravčík
Testovanie elektronických tachymetrov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Július Ivanička
Využitie železničnej mapy pri ochrane životného prostredia
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Katarína Köszilková (IŽP)
Tvorba geodetických podkladov pre projekt ekologickej stavby
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Miloš Vrábeľ (IŽP)
Testovanie robotizovanej UMS
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Pavel Vadina
Posúdenie stability povrchovej vytyčovacej siete
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Imrich Lipták
Smerové a výškové riešenie osi komunikácie
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Anton Kozáčik
Automatizované spracovanie meraných údajov
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Tomáš Chlupík
Meranie zvislých posunov kostola Sv. Petra v Záhorskej Bystrici
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Peter Garai
Meranie zvislých posunov základov rotačnej pece
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Ondrej Paulik
Kontrola rovinnosti a zvislosti stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Veronika Barančová
Porovnanie dvoch modelov vertikálnej refrakcie
     Vedúci: Ing. Miroslav Lipták Riešiteľ: -
Analýza dlhodobých meraní deformácií rockfilovej hrádze VD Bukovec
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Viktória Dobosová
Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov čerpacej stanice
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Peter Pavlov
Meranie a vyhodnotenie vytyčovacej siete diaľničného úseku - privádzač Martin
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Juraj Skačáni
Analýza meraní deformácií objektu JE Bohunice počas pevnostnej integrálnej skúšky
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Tibor Szobonya
Určenie stability digitálnych niv. prístrojov pre techn. niveláciu
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Darina Smolková
Metódy budovania podr. pol. bodového poľa a analýza presnosti
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Veronika Mareková
Testovanie digitálnych nivelačných prístrojovu
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Miroslav Kloska
Určovanie polohy bodov pretínaním napred
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Darina Jakubcová
Zameranie skutočného stavu železničnej trate po rekonštrukcií
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Matúš Smatana
Testovanie rotačných laserových nivelačných prístrojov
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Peter Brunčák

<- Späť