Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Geodetické práce pri výstavbe obchodného centra
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Ondrej Baránek
Testovanie reflexných terčov pre automatické meranie snímkových súradníc
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Dominika Jenčová
Princípy teristrického laserového skenovania
     Vedúci: Ing. J. Haličková Riešiteľ: Michal Kačúr
Teristrické laserové skenovanie a jeho využitie pri tvorbe dokumentácie kultúrneho objektu
     Vedúci: Ing. J. Haličková Riešiteľ: Martin Bugáň
Priestorové pretínanie napred
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Daniel Szatmári
Meranie vodorovných posunov stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Eva Šimončičová
Overovanie stability nivelačných prístrojov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Renáta Kmeťková
Možnosti využitia globálnych navigačných satelitných systémov v inžinierskej geodézii
     Vedúci: Ing. Anna Hostinová Riešiteľ: Tomáš Doležal
Problematika merania zvislých posunov stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Anna Hostinová Riešiteľ: Katarína Hajdová
Geodetické metódy merania posunov
     Vedúci: Ing. Anna Hostinová Riešiteľ: Petra Jaššová
Testovanie elektronických tachymetrov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Július Ivanička
Tvorba geodetických podkladov pre projekt ekologickej stavby
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Miloš Vrábeľ (IŽP)
Kontrola rovinnosti a zvislosti stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Veronika Barančová
Smerové a výškové riešenie osi komunikácie
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Anton Kozáčik
Testovanie automatizovanej univerzálnej meracej stanice Leica
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Judita Csibová
Určenie geometrických parametrov testovacieho zariadenia
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Martin Štellmach
Tvorba priestorového modelu stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Veronika Takáčová
Kontrola stability polohovej vytyčovacej siete tunela
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Erika Kučerová
Určenie vodorovných posunov stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Lukáš Bujňák
Určenie parametrov mikrosiete v laboratórnych podmienkach
     Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič Riešiteľ: Jana Gáliková
Kontrola stability miestnej polohovej siete
     Vedúci: Ing. Miroslav Lipták Riešiteľ: Peter Debnár
Analýza trigonometricky meraných prevýšení
     Vedúci: Ing. Miroslav Lipták Riešiteľ: Gabriel Vladár
Analýza dlhodobých meraní deformácií rockfilovej hrádze VD Bukovec
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Viktória Dobosová
Meranie geometrických parametrov technologického zariadenia
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Zuzana Železníková
Meranie a vyhodnotenie posunov a deformácií stavebnej jamy
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Tomáš Čopík
Metódy budovania podrobného pololohového bodového poľa
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Veronika Mareková
Testovanie digitálnych nivelačných prístrojovu
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Miroslav Kloska
Určovanie plošných obsahov
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Pavol Pastor
Geodetické práce pri vytyčovaní objektov
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Miloslav Moravec
Zameranie skutočného stavu elektrického vedenia
     Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Silvia Horváthová

<- Späť