Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Kontrola geometrických parametrov stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Riešiteľ: Ján Barát
Využitie skenerov pre potreby archeológie 
     Vedúci: Ing. Jana Haličková Riešiteľ: Jana Hanečáková
Tvorba priestorového modelu historického objektu
     Vedúci: Ing. Jana Haličková Riešiteľ: Zuzana Kmeťová
Tvorba plánu rovinnej fasády
     Vedúci: Ing. Jana Haličková Riešiteľ: Michal Kozák
Určenie parametrov lokálnej geodetickej siete
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Miroslava Jánošíková
Určenie geometrických parametrov stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Mária Mihaldová
Meranie posunov a deformácií stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Karol Smolík
Meranie vodorovných posunov stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Veronika Hašková Riešiteľ: Eva Šimončičová
Geodetické podklady pre tvorbu projektu autocampingu
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Gabriela Staňová
Geodetické metódy určovania objemov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Tomáš Žido
Určenie vzájomnej polohy neprístupných bodov
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Zoltán Farkas
Testovanie systému automatizovaného cielenia univerzálnej meracej stanice Leica
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Dominik Laufík
Určenie geometrických parametrov testovacieho telesa
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Radoslava Šimurková
Analýza presnosti určenia polohy bodu metódou prechodného stanoviska
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Radoslav Šoltés
Vplyv intenzity osvetlenia na výsledky digitálnej nivelácie
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Michal Tatarka
Odhad parametrov 1. 2.  rádu miestnej polohovej siete 
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták Riešiteľ: Tomáš Dekan
Regresný model pretvorenia stavebného objektu
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták Riešiteľ: Lukáš Karell
Vplyv prostredia na výsledky terestrických geodetických meraní
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták Riešiteľ: Peter Tibenský
Meranie a vyhodnotenie posunov počas hĺbenia a injektáže stavebnej jamy
    Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Tomáš Čopík
Tvorba mapových podkladov pre projekt rekonštrukcie železničnej stanice
    Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Michaela Krištofíková
Meranie a vyhodnotenie sadania chladiacich veží jadrovej elektrárne
    Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: František Lizák
Kalibrácia digitálnej kamery Canon 5D pre potreby leteckého snímkovania
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš Riešiteľ: Marek Roháč
Overenie stability nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
    Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Michal Marček
Vytyčovacie práce pri výstavbe cestnej komunikácie
    Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Branislav Hroššo
Overenie stability nivelačných prístrojov pre presnú niveláciu
    Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Lukáš Lackovič
Stabilita rotačných laserových nivelačných prístrojov
    Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Matej Piliar
Tvorba mapových podkladov pre projektovú činnosť
    Vedúci: Ing. Pavel Vybíral Riešiteľ: Matej Vandák

<- Späť