Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

 

Tvorba účelovej mapy pre projekt regulácie vodného toku
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Marta Molitorisová
Tvorba DMR z údajov získaných metódou GNSS
     Vedúci: Ing. Peter Brunčák Zuzana Kohútová
Kontrola priestorovej polohy a tvaru cieľových značiek
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Peter Záthurecký
Fotogrametrické projekčné centrum, metódy a kontrola jeho určenia
    Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Matúš Staněk
Tvorba modelu lebky pre archeologické účely
     Vedúci: Ing. J. Haličková Alexander Kálnay
Tvorba modelu fasády historického kaštieľa Hubice
    Vedúci: Ing. J. Haličková Vladimír Molčan
Digitálna fotogrametria a jej využitie pri tvorbe modelov priestorových objektov
     Vedúci: Ing. J. Haličková Radka Pencáková
Tvorba 3D modelu objektu metódou fotogrametrického skenera
     Vedúci: Ing. J. Haličková František Radinger
Určenie parametrov lokálnej geodetickej siete
    Vedúci: Ing. Veronika Hašková, PhD. Monika Mészarošová
Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17123-3-vodorovné smery
    Vedúci: Ing. Veronika Hašková, PhD. Zuzana Mončeková
Určenie priestorovej polohy neprístupných bodov
    Vedúci: Ing. Veronika Hašková, PhD. Lucia Síposová
Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17123-3-vertikálne uhly
    Vedúci: Ing. Verinika Hašková, PhD. Stanislava Suchánková
Aplikácia digitálnej fotogrametrie v archeológii
    Vedúci: Ing. Miroslava Chlepková Marcela Maliariková
Vplyv kompresie obrazových údajov na kvalitu priestorových súradníc bodov
    Vedúci: Ing. Miroslava Chlepková Katarína Štefániková
Tvorba geodetických podkladov pre rekonštrukciu a obnovu technických pamiatok
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Jana Lalíková
Tvorba geodetických podkladov pre projekt ekologickej stavby
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD.
Testovanie nivelačných prístrojov podľa STN ISO 17123-2
    Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Daniela Mervová
Kontrola geometrických parametrov obvodového plášťa výškovej budovy
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Ján Bublavý
Určenie parametrov výškovej vytyčovacej siete
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Monika Urbanová
Testovanie GNSS aparatúr v sieťach RTK
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Michal Valach
Zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Martin Vandák
Testovanie digitálneho nivelačného prístroja Trimble DiNi 12
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Pavol Kajánek
Spracovanie polohovej vytyčovacej siete
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD Ján Barát
Systémy automatizovaného cielenia univerzálnych meracích staníc
     Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Zdenka Olekšáková
Kontrola polohovej stability piliera vzťažnej siete stavebného objektu
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Ján Závodný
Meranie a vyhodnotenie geometrických parametrov technologického zariadenia
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Ján Dendis
Porovnanie základných paramerov súčasného inšrumentária technológie GNSS
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Michal Kacián
Meranie a vyhodnotenie posunov a deformácíi stavebnej jamy
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Mária Šelerová
Dokumentácia rímskeho opevnenia Gerulata metódou terestrického laserového skenovania
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš Zuzana Kmeťová
Využitie fotogrametrie pri tvorbe 3D modelov miniatúrnych objektov
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš Kamil Horečný
Analýza metód budovania podrobného polohového bodového poľa
    Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Silvia Blašková
Kontrola stability digitálnych nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
    Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Veronika Fabičovicová

<- Späť