Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Analýza metód určovania geometrických parametrov žeriavovej dráhy
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Tomáš Bagin
Analýza metód určovania stanoviska terestrického laserového skenera TRIMBLE GX
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Matej Oros
Určovanie priestorovej polohy objektu vo vnútorných priestoroch
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Riešiteľ: Juraj Očkay
Určovanie posunov a pretvorení pri zaťažovacej skúške stavebného objektu využitím TLS
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Riešiteľ: Michal Guzma
Overenie zvislosti kostolnej veže pomocou terestrického laserového skenovania
    Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Michal Dolník
Digitalizácia sôch a reliéfov fotogrametrickým skenovaním
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Matúš Tepličanec
Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17 123
    Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Lýdia Dubová
Overovanie kvality digitálnych nivelačných prístrojov
    Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Jaroslav Ježko
Kontrola geometrických parametrov oceľových konštrukcií
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Dana Ďurková
Testovanie systému automatizovaného cielenia na stred odrazového hranola /ATR/ z pohľadu určovania výšok
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Ivan Hatala
Určenie vodorovných posunov stavebného objektu
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Klára Martvoňová
Analýza presnosti určenia polohy bodu technológiou GNSS v sieťach SKPOS a SMARTNET
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Michal Valach
Určovanie parametrov polohovej siete tunela
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Veronika Vlčáková
Rozbor vplyvu hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Zuzana Klimeková
Posúdenie vplyvu interpolačných metód na určovanie objemu zemného telesa použitím DMR
     Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Mária Novarová
Testovanie presnosti univerzálnej meracej stanice TRIMBLE S8 DR PLUS ROBOTIC
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Jakub Vanko
Meranie zvislých posunov mostného objektu
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Ivica Nechalová
Určovanie posunov a pretvorení pri zaťažovacej skúške stavebnej konštrukcie využitím UMS
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Simona Ščeviková
Meranie a vyhodnotenie geometrických parametrov technologického zariadenia
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Matúš Ševec
Analýza základných parametrov aktuálneho inštrumentária technológie GNSS
     Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Michal Kacián
Tvorba priestorového modelu objektu konvergentnou fotogrametriou
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš Riešiteľ: Michal Bučo
Fotogrametrická rekonštrukcia objektov z dokumentačných archeologických snímok
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš Riešiteľ: Lukáš Burdej
Využitie videozáznamu pre fotogrametrickú tvorbu 3D modelu objektu
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš Riešiteľ: Daniel Valaška
Analýza metód budovania geodetických bodov
    Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Silvia Blašková

<- Späť