Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Budovanie vzťažnej siete pre potreby monitoringu stavebných konštrukciíu
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: J. Horečný
Využitie metódy LMVQUIE na odhad parametrov prístroja
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: B. Bulla
Využitie metódy trigonometrického určovania výšok a analýza presnosti
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: I. Štefánek
Navigácia osôb pomocou inerciálnych meracích jednotiek
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Riešiteľ: Stanislav Balamuta
Fotogrametrické meranie prevýšení
    Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: M. Mruzeková
Určenie objemu vyťaženej horniny v lome Rieka
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: K. Tóth
Navigácia vo vnútorných priestoroch pomocou technológie RFID
     Vedúci: Ing. Ľubica Ilkovičová Riešiteľ: Roman Švancara
Vyhotovenie operátu geometrického plánu na zameranie skutočného stavu a oddelenie pozemkov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: A. Bartalos
Nivelačné prístroje – postupy na testovanie a kontrolu podľa STN ISO 17123-2:2010
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Ľ. Helienek
Určenie parametrov miestnej geodetickej siete
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Veronika Harenčárová
Testovanie digitálneho nivelačného prístroja
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Ján Kapolka
Určenie priestorovej polohy pozorovaných bodov druhotného ostenia tunela
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Csaba Seres
Regresná analýza posunov mostného objektu
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Gabriel Džačovský
Automatizované meracie systémy na geodetický monitoring stavebných objektov
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Richard Reichel
 Tvorba 3D modelov miniatúrnych objektov technológiou optického skenovania
   Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Kamil Horečný
Analýza aktuálneho stavu online služieb pre tvorbu 3D modelov z digitálnych snímok
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Ivan Lipták
Dynamické meranie deformácií metódou videogrametrie
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Lucia Kožíková
Využitie digitálnej fotogrametrie v anatómii človeka
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Katarína Jurkasová
Digitálna rekonštrukcia objektov historických analógových stereodvojíc
    Vedúci: Ing. Ondrej Trhan Riešiteľ: Juraj Šida

<- Späť